massuppsägningar

Iva-upproret sprider sig i Skåne

Specialistutbildade sjuksköterskor på intensiven i Malmö kräver löneförhöjning med 30 procent för att stanna kvar. Och i Helsingborg har en tredjedel av narkossjuksköterskorna sagt upp sig sedan årsskiftet.

Som Vårdfokus tidigare berättat har mer än hälften av iva-sjuksköterskorna i Kristianstad sagt upp sig på grund av missnöje med arbetsförhållandena. Nu sprider sig upproret till Malmö. Där handlar det framför allt om ett missnöje med lönerna.

I ett öppet brev till ledningen för Skånes universitetssjukhus skriver specialistsjuksköterskorna inom intensivvården att ”vi yrkar på en 30% löneförhöjning för att vi skall känna att det är meningsfullt att stanna kvar inom intensivvården”.

Höga krav

De anser att deras arbete med stort ansvar, höga kompetenskrav, flexibilitet och självständiga bedömningar inte är rätt värderat och att löneskillnaderna mellan dem och allmänsjuksköterskorna är för små.

Iva-sjuksköterskorna i Malmö beskriver hur de vårdar de absolut svårast sjuka patienterna och att det kräver bred kompetens, erfarenhet och avancerad kunskap om medicinsk teknik.

Står fast vid uppsägningar

Även sjuksköterskorna på intensiven i Kristianstad har skrivit ett öppet brev till berörda chefer, tjänstemän och politiker inom regionen och förklarat varför de säger nej till det förslag till arbetstidsmodell som arbetsgivaren lagt fram.

”Vi står fast vid våra uppsägningar och redan i slutet på april lämnar de första intensivvårdssjuksköterskorna sina tjänster och i juni slutar resten om inte arbetsgivaren visar sig villig till en lösning”, skriver de.

De har tidigare fått stöd av läkarna och i dag skickade personalen på centraloperation i Kristianstad ett brev till ledningen där de förklarade hur katastrofalt det blir om de 24 iva-sjuksköterskor som hittills sagt upp sig går förlorade. I brevet, som undertecknats av ett 50-tal medarbetare på operationsenheten, förklarar de att intensivvårdssjuksköterskorna har deras fulla stöd.

Var tredje sagt upp sig i Helsingborg

På operationsenheten i Helsingborg hölls redan i februari ett krismöte med anledning av hur orimlig arbetssituationen blivit för anestesisjuksköterskorna där.

I ett brev har de förklarat för ledningen hur den ena efter den andra nu säger upp sig eftersom de inte orkar mer. Bara sedan årsskiftet har en tredjedel av narkossjuksköterskorna satt upp sig och i dagsläget saknas 17 stycken.

De svar som personalen fått från ledningen är de definitivt inte nöjda med. De har bland annat krävt bättre betalt, men kanske framför allt en fungerande arbetstidsmodell som ger personalen tid för återhämtning.

Ledningens svar har blivit att besluta om extra stimulansåtgärder som ska användas under en begränsad period. Exempelvis 100 kronor mer per timme för dem som jobbar kvällar och helger.

I ett brev som skickades till verksamhetschefen för operation, anestesi och intensivvård i dag förklarar narkossjuksköterskorna hur missnöjda de är med beslutet. De anser att det går i rakt motsatt riktning mot deras eget förslag på att få till en långsiktig lösning genom att exempelvis minska på veckoarbetstiden och införa en attraktiv poängschemamodell.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida