Ivo riktar skarp kritik mot Apotekstjänst för dosproblemen

Ivo riktar skarp kritik mot Apotekstjänst för dosproblemen
Dosläkemedel innebär att alla mediciner som ska tas vid ett och samma tillfälle, till exempel måndag morgon, paketeras tillsammans i en så kallad dospåse.

Granskning visar brister i ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete.

31 januari 2014

Försenade leveranser, felaktiga läkemedel, trasiga tabletter… problemen har varit många sedan Apotekstjänst AB tog över leveranserna av dosläkemedel i flera landsting och regioner. Och medicinskt ansvariga sjuksköterskor har slagit larm om att felen i leveranserna av dosmediciner hotar patientsäkerheten.

I oktober beslutade därför Ivo, inspektionen för vård och omsorg, att genomföra en tillsyn hos Apotekstjänst samt de nio landsting och regioner som numera upphandlar dosmediciner från företaget.

Kräver bättre kvalitetsarbete

Tillsynen visar på stora brister och kritiken riktas framför allt mot Apotekstjänst. Ivo menar att Apotekstjänst inte har arbetat efter ett ledningssystem som utgår från att verksamheten utövar hälso- och sjukvård. Därmed har man heller inte säkerställt att en egenkontroll av patientriskerna görs.

Nu kräver Ivo att Apotekstjänst inför ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet och redovisar hur avvikelser som har betydelse för patientsäkerheten hanteras, analyseras, utvärderas och åtgärdas.

Apotekstjänst har i samtalen med Ivo pekat på att de anser att problemen med dosleveranserna framför allt berott på andra än de själva. De är kritiska till ordinationsverktyget Pascal och till Apoteket AB som de menar inte har lämnat ut den information som företaget hade behövt för att leveranserna skulle fungera.

Kritik mot upphandlingarna

Apotekstjänst anser också att upphandlingen av dostjänsten har skötts dåligt av landstingen och regionerna och att det saknats viktig information i avtalen.

I sitt beslut skriver Ivo att man är medveten om att Apotekstjänst startat sin verksamhet under svåra förhållanden, men att kraven på systematiskt patientsäkerhetsarbete inte kan negligeras med motiveringen att det inte reglerats i avtal eller att den avtalade ersättningen inte är tillräcklig.

Landstingen måste redovisa åtgärder

Ivo ställer också krav på noggrann uppföljning och redovisning av åtgärder hos de berörda regionerna och landstingen: Västra Götaland och Halland som var först med att anlita Apotekstjänst samt Sörmland, Örebro, Västmanland, Värmland, Dalarna, Uppsala och Gävleborg som fått leveranser av dosmedicin via företaget från senhösten.

Västra Götaland skriver i sitt svar till Ivo att det har funnits omfattande problem. Många av dem är lösta, men man arbetar fortfarande med brister som bland annat handlar om påminnelser, att det saknas läkemedel i påsarna och försenade leveranser. Regionen håller också med Apotekstjänst om deras kritik mot Apoteket AB och svårigheterna med Pascal.

Annan leverantör i Skåne

Region Skåne har valt en annan dosleverantör, Svensk Dos AB. Även här har det funnits problem med uteblivna och felaktiga leveranser. Men Ivo anser att både Region Skåne och Svensk Dos visat att man har ett bra system för att hantera de misstag som uppstått och förhindra framtida problem och ställer därför inga krav på åtgärder i nuläget.

Dosläkemedel

  • Marknaden för dosverksamheten avreglerades i april 2013. Nya aktörer på en ny marknad uppkom, och flera landsting/regioner valde att upphandla dostjänster hos nyetablerade utförare.
  • Dosmedicin innebär att läkemedel distribueras färdigförpackade i dospåsar som ett dagligt stöd för de patienter som behöver hjälp att medicinera på rätt sätt.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida