specialistutbildning

Jämtland satsar på AST-liknande tjänster

Jämtland satsar på AST-liknande tjänster
Vårdförbundets ordförande i Jämtland, Barbro Englesson, är glad över att regionen äntligen ger sjuksköterskor en chans att specialisera sig under bättre villkor.

Till en början blir det fyra utbildningsanställningar. Ett steg i rätt riktning tycker Vårdförbundet, men det är oklart om det blir något kollektivavtal.

11 december 2015

Vårdförbundet i Jämtland har under en lång tid fört diskussioner med regionens politiker om en akademisk specialisttjänstgöring, AST, för sjuksköterskor. Arbetet har gått segt, dels på grund av regionens stora ekonomiska underskott men också på grund av politisk turbulens. I oktober valde socialdemokraterna att bilda en ny majoritet med moderaterna.

Men nu har politikerna beslutat att utlysa fyra utbildningsanställningar till hösten 2016. De kommer innehålla studier på halvfart och kliniskt arbete resterande tid.

Många detaljer återstår

Vilka specialistinriktningar det handlar om är inte klart utan beror bland annat på vilka utbildningar som finns att tillgå på halvfart och var i verksamheten det finns behov av specialiserad personal.

Vårdförbundet gläds över nyheten. De som går specialistutbildningar i dag får en studielön som på intet sätt täcker inkomstbortfallet.

– I min värld är det en atlantångare som vänt och börjat styra in på den väg vi önskar. Fyra tjänster är på tok för lite, men det lär öka på sikt. Det viktiga nu är att vi samarbetar. Vår målsättning är att skriva kollektivavtal, säger Barbro Englesson, ordförande i Vårdförbundet Jämtland.

Kommer att likna AST

Hur det blir med den saken är osäkert. Personaldirektören Annica Sörensdotter ser nämligen inga fördelar med att teckna kollektivavtal.

– Däremot måste vi se över formerna för tjänsterna, och i det arbetet vill vi gärna ha med Vårdförbundet, säger hon.

Målsättningen är att alla detaljer ska vara klara i januari. Enligt Annica Sörensdotter kommer det i stort sett bli en AST, men regionen väljer att hålla fast vid begreppet utbildningsanställning.

Vad tänker ni er för villkor? Behåller man sin lön?

– Så ser våra beräkningar ut. Men exakt hur det blir vet vi inte förrän i januari.

Ont om pengar just nu

Att det till en början bara blir fyra tjänster beror på att närmare 20 stycken redan nu går en specialistutbildning, vilket är dubbelt så många som normalt. Dessa får en studielön som nyligen höjdes från 14 000 till 18 000 kronor i månaden.

– Av den anledningen finns det inte resurser för fler tjänster för tillfället. Men vi tyckte det var viktigt att komma igång, och på sikt kommer antalet utökas, säger Annica Sörensdotter.

Finansieringen sker genom omdisponering av medel inom Region Jämtland Härjedalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida