Örebro universitetssjukhus

Jobbar ständig helg – med heltidslön

Jobbar ständig helg – med heltidslön
Johanna Löfquist ska börja med ständig helgtjänstgöring om några veckor. Hennes vårdenhetschef Cecilia Kjellin kom på idén. Bild: Privat

Vårdenhetschefen lät sjuksköterskorna välja om de ville jobba bara helger. Idén fick först kritik, men de som nappat trivs. Samtidigt minskade övertiden och sjukskrivningarna. Nu vill Region Örebro sprida modellen.

Sedan Cecilia Kjellin började som vårdenhetschef på hematologi- och gastroavdelningen på Örebros universitetssjukhus för fyra år sedan har svårigheterna att behålla sjuksköterskor bara ökat.

Övertiden hopade sig, den ordinarie personalen fick ständigt hoppa in på extra helger, även fast det ordinarie schemat innebar varannan helg. När Cecilia Kjellin intervjuade de som slutade om skälen, var de täta helgpassen en orsak.

Fick idén från industrin

– Det var ohållbart och personalen blev trötta av att arbeta så mycket helg och övertid. Jag var tvungen att tänka ut nytt sätt att få arbetsplatsen attraktiv. Då kom jag på att när jag jobbade i industrin fanns möjligheten att jobba bara helger.

Hon presenterade idén från ungdomsjobbet på Korvbrödsbagaren för HR och de startade ett pilotprojekt på avdelningen. Ett villkor blev att hon bara skulle rekrytera internt och att hålla projektet kostnadsneutralt.

– Jag räknade mycket på det. När man arbetar ständig helg måste såklart ersättningen vara bra för att det ska vara värt det. Tack vare att jag fick räkna in övertidskostnaden vi haft kan de som arbetar helg få en motsvarande heltidslön för 26 arbetstimmar, säger hon.

Ständig helgtjänstgöring innebär att man arbetar tre arbetspass fördelade mellan kl 13 på fredagen till kl 22 på söndagen och inte nattetid.

Möttes först med skepsis

Först var personalen skeptisk till idén. Cecilia Kjellin fick frågor om vem som skulle vilja jobba så och hur det skulle gå att ha ett socialt liv.

– Men sedan var det ändå några som högg direkt. Det fungerar faktiskt jättebra. Vi har jämn bemanning, jag har kunnat rekrytera och vi har kunnat öppna alla vårdplatser. Sedan har övertiden minskat och sjukskrivningarna på helgen också.

En av nackdelarna med det ständiga helgarbetet är att avdelningen förlorar dessa sjuksköterskor helt i veckorna. Deras arbetspass på vardagarna är helt enkelt borta.

– Det har gått bra, det var en viss överkapacitet på vissa dagpass och där har vi kapat. En annan nackdel är att helgjobbandet ställer stora krav på att de läser mailen för att hänga med i vad som händer på avdelningen.

Jobbar inte i bemanning

En farhåga var att de helgarbetande sjuksköterskorna skulle hoppa på andra jobb sina lediga dagar, som bemanningssjuksköterskor, och på så vis arbeta för mycket. Men det har de inte gjort.

En av de två sjuksköterskor som arbetat nästan ett år ständig helg är Sallma Gadajsha.

– För mig passar det. En del i arbetsgruppen blev chockade av att jag kunde tänka mig att arbeta varje helg. Hela samhället är uppbyggt kring att alla ser fram emot helgen. Men jag kan ha lika roligt på vardagarna. Dessutom hinner man göra saker på helgerna fast man jobbar, säger hon.

För hennes del hoppade hon på helgjobbandet för att få det lite lugnare under fastemånaden.

– Jag är muslim och ramadan var i juni förra året. Det var skönt att bara arbeta tre dagar i veckan då. Sedan skulle min make komma till Sverige och vi var glada över att få mer tid för varandra.

Ronden senare på förmiddagen

Helgarbetet kan vara både stressigare och lugnare än i veckorna. En konkret aspekt Sallma Gadajsha uppskattar på helgen är morgonarbetet som sjuksköterska inte lika stressigt eftersom ronden är senare än på vardagarna.

– Men ibland är det högt tryck och då är det skönt att ha fyra dagar ledigt. Är det lugnare så orkar man ta ett extrapass i veckan, men det är det ingen press på utan jag valde själv.

Hon trivdes med helgarbetet, men har nu slutat för att fullfölja sin dröm, att läsa till barnmorska.

I stället börjar Johanna Löfquist i april och fortsätter över sommaren.

– Det som lockar mig är att ha mer fritid under sommaren och få mer energi. Det är ingen hemlighet att arbetsbelastningen är hög i vården och att jobba 100 procent kan vara tufft. Nu får jag lite återhämtning, säger hon.

För Johanna Löfquist del fungerar det nya schemat med sambo, familj och vänner. De flesta har fria jobb och kan också välja mer ledig tid i veckorna.

– Sedan har jag inte bestämt om jag vill fortsätta. Men det lockar att kunna vara ledig jul och nyår, för storhelgerna ligger på vardagar i år, så vi får se. Det är positivt att vi bara förbinder oss att arbeta ständig helg för fyra månader, man är inte fast.

Både Sallma Gadajsha och Johanna Löfquist är unga, nya i yrket och utan barn. Men en av sjuksköterskorna som valde att arbeta ständig helg det första projektåret hade barn, som kunde vara hemma från fritids i veckorna.

Måste vara frivilligt

Vårdförbundet i Örebro ser positivt på möjligheten, så länge den är frivillig och villkoren är goda.

– Vi uppmuntrar arbetsgivaren att tänka nytt. Det här projektet är spännande så länge det är på frivillig basis. Dessutom måste man vara anställd under samma former som alla andra och kunna gå tillbaka till tidigare schema. Man måste också få ut sin semester som vanligt, säger Ulrika Hedelind, vice ordförande Vårdförbundet i Örebro.

Hon menar att arbetsgivarna måste hitta olika former av individuella lösningar för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskorna, och att det här är en.

Sedan årsskiftet har tre medicinavdelningar till på Örebros universitetssjukhus infört ständig helgtjänstgöring och under 2018 blir det möjligt inom hela Region Örebro i projektform, för de verksamhetschefer som vill pröva.

Så fungerar ständig helg

• Ständig helgtjänstgöring innebär att bara arbeta tre arbetspass fördelade mellan kl 13 på fredagen till kl 22 på söndagen och inte nattetid.
• Helgpassen har minskat för övriga sjuksköterskor.
• Övertiden för att täcka helgerna har minskat
• Sjukskrivningarna på helgerna har minskat
• Kan även locka föräldralediga och de som studerar vidare
• Nackdelar kan vara att det blir svårare att följa vad som händer på avdelningen eller kompetensutvecklas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida