it i vården

Journal på nätet gav mindre merjobb än befarat

Journal på nätet gav mindre merjobb än befarat
Både sjuksköterskor och läkare skriver annorlunda i journalerna när patienterna numera själva kan läsa dem på nätet. Arkivbild: Mostphotos

Farhågorna var många när patienter gavs möjlighet att läsa sin journal på nätet. Nu visar en uppföljning bland sjuksköterskor och läkare att följderna inte blev så stora — men visst har det blivit merarbete och förändrade rutiner.

Patienterna i Region Uppsala var 2012 de första i landet som fick webbtjänsten Journalen. Sedan dess har den införts i hela landet.

Då var farhågorna stora att det skulle skapa oro, att patienterna skulle misstolka information och att det skulle bli merarbete för personalen. Framför allt fanns en oro kring hur det skulle hanteras av patienter med allvarliga sjukdomar, som cancer.

För ett år sedan visade en större studie att patienterna överlag är mycket positiva till att kunna ta del av sin patientjournal på nätet.

Läs också: Patienter mycket positiva till journal på nätet

Nu har samma forskargrupp gjort en enkät bland sjuksköterskor och läkare vid onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Har förändrat dokumentationen

Svaren visar att båda yrkesgrupperna tycker att det är en bra idé att göra patientjournalerna tillgängliga på nätet för patienterna. 79 procent av sjuksköterskorna och 74 procent av läkarna håller helt eller delvis med om att Journalen är bra.

Samtidigt visar svaren att både sjuksköterskor och läkare har blivit mer restriktiva och tänker mer på vad de skriver när de vet att patienterna ska läsa. Det gäller hur de dokumenterar cancer, men också känsliga tillstånd som psykisk ohälsa, beroende och övervikt. 

Sjuksköterskorna och läkarna säger också att de delvis håller med om att patientmöten tar längre tid. De tror också delvis att patienterna blir mer oroliga av att ta del av sina uppgifter i Journalen.

Mindre påverkan än befarat

– De här resultaten visar ändå att det inte blev så stora effekter på vårdpersonalens arbete jämfört med de enormt stora farhågor som fanns när Journalen infördes. Men visst har både läkare och sjuksköterskor fått anpassa sig, framför allt när det gäller hur och vad de dokumenterar, säger Åsa Cajander som är en av forskarna i forskningsprojektet Dome som utvärderar Journalen.

Enkäten besvarades av 64 läkare och 112 sjuksköterskor. Studien Oncology health-care professionals’ perceived effects of patient accessible electronic health records 6 years after launch har publicerats i Health Informatics Journal

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida