Kammarrätten avslår Socialstyrelsens krav att läkarundersöka sjuksköterska

Som sista instans har nu även Kammarrätten sagt nej till Socialstyrelsens krav på att den sjuksköterska som stängde av respiratorn till en för tidigt född pojke ska läkarundersökas. Tidigare har även HSAN och Förvaltningsrätten sagt nej.

Socialstyrelsen anser att sjuksköterskan har begått fel vid flera tillfällen och därför ville myndigheten att hon skulle åläggas att genomgå en läkarundersökning och att hennes legitimation skulle dras in i väntan på en slutgiltig prövning. 

Finns inget stöd 

Men inga andra myndigheter har gett Socialstyrelsen rätt. Först sade HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, nej. Då överklagade Socialstyrelsen till Förvaltningsrätten. Även den sade nej eftersom den menade att det inte finns stöd för att sjuksköterskan lider av någon sjukdom som gör att hon inte kan utöva sitt yrke. 

Då överklagade Socialstyrelsen återigen. Denna gång till Kammarrätten – som nu också avslagit Socialstyrelsens begäran. 

Långdragen process 

Den långdragna processen startade med att sjuksköterskan fick en varning av HSAN för att hon hade gett en för tidigt född flicka på Astrid Lindgrens barnsjukhus koncentrerad natriumklorid, i stället för utspädd. Vid ett senare tillfälle stängde hon av respiratorn till en för tidigt född pojke och hotades då med avsked, men valde att säga upp sig själv. 

I det fallet klandrades sjuksköterskan inte av HSAN. Eftersom kliniken inte hade några dokumenterade rutiner om vad som gäller vid avbrytande av livsuppehållande behandling ansåg ansvarsnämnden inte att sjuksköterskan hade brutit mot några rutiner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida