Valfrihet i vården

Karens för anställda kritiseras av Vårdförbundet

Karens för anställda kritiseras av Vårdförbundet
Lundby Närsjukhus drivs i dag av Capio AB. Frågan är vem som ska driva det i framtiden. Regionens karenskrav har gjort att ingen velat ingå ett nytt avtal.

Västra Götalandsregionens krav på att legitimerad personal som slutar inom regionen inte får börja arbeta hos den privata arbetsgivare förrän efter ett halvår kritiseras av bland andra Vårdförbundet. Med de nya villkoren vill Capio inte fortsätta driva Lundby närsjukhus på Hisingen i Göteborg.

23 augusti 2019
Dela artikeln

– Vi tycker att karenskravet är en katastrof. Om samma krav införs i alla kommande upphandlingar blir det svårt för våra medlemmar som arbetar inom regionen att byta och börja jobba hos en privat vårdgivare.

Susanne Blom Persson är regionalt skyddsombud med ansvar för frågor som rör medlemmar inom privata verksamheter i Västra Götaland.

Det säger Susanne Blom Persson, Vårdförbundets regionala skyddsombud med ansvar för frågor som rör medlemmar inom privata verksamheter i Västra Götaland.

I 19 år har vårdbolaget Capio drivit det lilla närsjukhuset Lundby på Hisingen i Göteborg. Nästa år löper avtalet ut. En upphandling genomfördes därför tidigare i år. Men strax före sommaren avbröts den eftersom det inte hade kommit in ett enda anbud från något av de många vårdbolag som numera finns i Sverige. Inte heller Capio, som sedan år 2000 skött driften, vill driva sjukhuset vidare.

Sex månaders karens

Orsaken till det svala intresset från privata företag var en klausul om karenstid som hade förts in i villkoren för upphandlingen: ”Legitimerad personal som avslutat sin anställning hos Västra Götalandsregionen ska inte ha varit anställd inom Västra Götalands läns landstings verksamheter de senaste sex månaderna för ett uppdrag hos leverantören.” Liknande krav finns även inskrivna i upphandlingsvillkoren för två ögonmottagningar i regionen.

– Vi kan inte ingå ett avtal med den begränsningen, det är helt omöjligt när man ska kompetensförsörja ett mindre sjukhus med många specialiteter, säger Capio AB:s informationsdirektör Henrik Brehmer till Vårdfokus.

”Skapar inlåsningseffekter”

Nyligen kritiserades karensregeln även av Praktikertjänsts koncernledning. I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet förklarar vd:n Erik Strand och vice vd:n Carina Olson att karenskravet bakbinder privata vårdgivare och skapar inlåsningseffekter.

– Rekryteringen kommer att ta mycket längre tid och blir dyrare. Det kan till och med äventyra patientsäkerheten om man inte lyckas få rätt personer på rätt ställe. Det fattas vårdpersonal i hela Sverige. Vi behöver göra yrkena attraktiva. Det här påverkar inte bara de privata vårdgivarna utan hela hälsosektorn, säger Carina Olson.

Tomas Andersson är chef för Västra Götalandregionens enhet för specialistvård. I ett mejl till Vårdfokus förklarar han att avsikten med att upphandla vård av privata vårdgivare är att den samlade tillgången till vård ska öka och att karenskravet varit ett verktyg för det. ”Det ökar sannolikheten för att det blir en utökad kapacitet istället för en omflyttning av befintlig kapacitet”, skriver han.

– Vi kan förstå varför man infört karenskravet. Men bara för att exempelvis Lundby närsjukhus finns kommer inte alla att söka sig dit, säger Susanne Blom Persson som är orolig för hur det ska gå för närsjukhuset i framtiden.

Sjukhuset tog under 2018 emot 112 000 patientbesök. Vårdförbundet har ett 50-tal medlemmar på sjukhuset.

Karensklausulen omvärderas

Någon ny upphandling har inte aviserats sedan den förra avbröts i maj i år. Tre alternativ återstår: att regionen driver verksamheten vidare i egen regi, att sjukhuset läggs ner eller att upphandlingen görs om.

Det senare alternativet verkar sannolikast, det vill säga att en ny upphandling görs. Enligt Tomas Andersson i koncernstaben håller man nämligen på att ”omvärdera rimligheten” i att ha med karenskravet vid upphandling av större verksamheter, exempelvis hela sjukhus.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida