Betald specialistutbildning

Karlshamn inför AST-tjänster för sjuksköterskor

Karlshamn inför AST-tjänster för sjuksköterskor
Gunilla Månsson är nöjd med de två nya kollektivavtalen med Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun har tecknat ett avtal med Vårdförbundet om att inrätta betalda utbildningsanställningar för specialistsjuksköterskor enligt förbundets så kallade AST-modell.

– Det här är suveränt. Det är jätteviktigt att vi har arbetsgivare som vill vara i framkant, och det är verkligen Karlshamns kommun, säger en nöjd Gunilla Månsson, ordförande i Vårdförbundet i Blekinge.

Full lön under studietiden

Med akademisk specialisttjänstgöring, AST, får de sjuksköterskor som vill specialisera sig möjlighet att få full lön under specialistutbildningen samtidigt som de omfattas av kollektivavtalet och alla dess fördelar.

– Det innebär att arbetsgivaren från och med nu tar ansvar för sjuksköterskornas specialistutbildningar. I första skedet inrättas ett par tre AST-tjänster. Sedan kommer de att utökas successivt, säger Gunilla Månsson.

I Karlshamn råder det för närvarande brist på framför allt specialistutbildade psykiatri- och äldrevårdssjuksköterskor men även distriktssköterskor.

Karlshamn är dock inte först med AST-avtal i Blekinge. Karlskrona tecknade ett sådant med Vårdförbundet redan i april 2015.

Nattarbetstider ska utredas

Kommunen är däremot först i länet med att teckna ett nytt lokalt kollektivavtal om lön och allmänna villkor utifrån det nya centrala avtal som tecknades mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, i december i fjol.

I det centrala avtalet lyckades Vårdförbundet inte få till sänkta arbetstider för kommunaställda medlemmar som arbetar ständig natt. Det lyckades man inte heller med lokalt i Karlshamn. Däremot har kommunen gått med på att utreda hur villkoren vid nattarbete ser ut och hur de eventuellt kan förändras fram till att det nytecknade avtalet går ut 2019.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida