vårdorganisation

Karolinska arbetar med magnetsjukhus som förebild

Karolinska arbetar med magnetsjukhus som förebild
Yvonne Wengström, omvårdnadsansvarig på Tema cancer tillsammans med sjuksköterskorna Shahin Ahmedi och Eva Hamberg samt undersköterskan Kidisti Zemariam. Fotograf: Lisa Thorsen/KS

Omvårdnadsfrågorna ges större tyngd i den nya organisationen på Karolinska universitetssjukhuset. Tio omvårdnadsansvariga sjuksköterskor sitter med i sjukhusets ledningsgrupper.

29 december 2017

– Nu finns sjuksköterskor med mandat att påverka på alla olika nivåer. Det här kommer att bli väldigt bra, säger Yvonne Wengström, omvårdnadsansvarig på Tema cancer vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon är onkologisjuksköterska och sedan tidigare professor i omvårdnad på Karolinska institutet.

Den nya organisationen på Karolinska universitetssjukhuset är uppbyggd kring sju vårdteman i stället för kliniker. Dessutom finns ett antal funktioner som till exempel bild, labb och akutverksamhet (se faktaruta). I nästan alla ledningsgrupper ingår omvårdnadsansvariga sjuksköterskor.

Läs också: Stora förändringar väntar sjuksköterskor på Nya Karolinska

Klinisk karriär

Karolinska universitetssjukhuset har i den nya organisationen lagt stort fokus på kompetensutveckling och på sjuksköterskors möjligheter att göra karriär, berättar Yvonne Wengström. Tidigare har sjuksköterskor som disputerat ofta försvunnit till forskning och undervisning.

– Det allra viktigaste är att sjuksköterskor ska kunna göra karriär kliniskt, att stanna med sin kompetens nära patienten och leda och utveckla arbetet.

Sjuksköterskorna kommer att kunna lyfta fram och arbeta med omvårdnadsfrågorna på ett helt annat sätt inom den nya organisationen, anser hon.

Men den nya organisationsmodellen har ju blivit hårt kritiserad, inte minst från läkarna?

– Ja, det är tråkigt att läsa om allt negativt när många av oss som jobbar här känner att det kommer bli bra. Jag tycker att det finns en positiv anda och är väldigt glad att vi får möjlighet att göra det här. Vi kommer att kunna tillföra mycket, säger Yvonne Wengström.

Magnetsjukhus som förebild

Den amerikanska modellen med magnetsjukhus är en förebild när Karolinska universitetssjukhuset utvecklar omvårdnadsarbetet. Magnetsjukhus kännetecknas bland annat av att sjuksköterskor finns representerade i ledningen, de har fler sjuksköterskor med specialistutbildning och ett decentraliserat beslutsfattande där sjuksköterskor har möjlighet att vara med och påverka. Omvårdnaden mäts, utvärderas och utvecklas systematiskt.

Yvonne Wengström berättar att alla teman har bestämt sig för att arbeta med magnetmodellen som mål. Tema cancer har ett nära samarbete med cancersjukhuset MD Anderson i Texas. Hon har själv varit där på studiebesök och nu kommer de till Sverige för att hålla utbildningar.

– Vi arbetar på att vi ska bli certifierade enligt magnetmodellen, men det är en lång process som kommer att ta flera år. Min förhoppning är också att hela sjukhuset framöver ska ta ett principbeslut om att bli ett magnetsjukhus, säger Yvonne Wengström.

Läs också: ”Magnetsjukhus kan hejda sjuksköterskeflykten”

Projekt för förändring

De tolv omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna har bildat en egen grupp, Strategiskt omvårdnadsråd, för att dela med sig av kunskap och erfarenheter till varandra och gemensamt arbeta med omvårdnadsfrågor som inbegriper hela sjukhuset.

Finns det inte en risk att ni fastnar i möten, organisation och administration?

– Jag jobbar kliniskt en dag varannan vecka på en specialistmottagning för kvinnor med bröstcancer. Men jag syns också mycket ute i verksamheten eftersom vi driver många olika projekt, så det känns som att vi är starkt förankrade ute i verkligheten.

Ett pågående projekt är att utveckla ett nytt instrument för att kunna mäta vårdtyngd. Ett annat exempel är att det på Tema cancer görs en kompetenskartläggning av varenda sjuksköterska. Vilka kompetenser finns, vad saknas, vilka utbildningar behövs.

– Det är viktigt att de som börjar hos oss vet vilka möjligheter som finns samtidigt som de som har varit här länge ska känna att deras kompetens tas tillvara och att de kan få utvecklas.

Ny organisation

Karolinska universitetssjukhuset är organiserat i sju teman i stället för kliniker:

Barn & Kvinnosjukvård
Hjärta-Kärl
Neuro
Cancer
Trauma & Reparativ Medicin
Inflammation & Infektion
Åldrande

Dessutom finns fem olika funktioner som samlar olika kompetenser:

Akutverksamhet
Operation och intensivvård
Bild och fysiologi
Universitetslaboratoriet
Hälsoprofessioner (psykologer, logopeder, fysiologer m.fl)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida