Karolinska: ”Sjuksköterskor dåligt förberedda för sitt jobb”

Sjuksköterskeutbildningen är alltför teoretisk och den verksamhetsförlagda utbildningen är bristfällig. Det skriver sjukhusdirektören för Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och chefen för Astrid Lindgrens barnsjukhus i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

Barnsjukvården vid Karolinska universitetssjukhuset har granskats från olika håll den senaste tiden, konstaterar de båda cheferna, och medger att kritiken i flera avseenden har varit berättigad. Bland annat har Socialstyrelsen pekat på bristen på vårdpersonal med önskvärd utbildningsnivå och alltför hög belastning på vissa medarbetare.

Som en förklaring till detta ser cheferna den alltmer teoretiska sjuksköterskeutbildningen, som gör att en nyutbildad sjuksköterska kräver tre till sex månaders inskolning – inom barnsjukvården ännu längre. Vilket de anser belastar erfarna kolleger alltför mycket. 

Lösningen vore, enligt Karolinskas chefer, en mer ändamålsenlig utbildning som minskar behovet av inskolning och efterlyser en modell liknande läkarnas AT-utbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida