Sommaren 2018

KD:s förslag att höja sommarlönerna sågas av Vårdförbundet

KD:s förslag att höja sommarlönerna sågas av Vårdförbundet
Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet, tycker att KD:s förslag om höjda löner under sommaren är ogenomtänkt. Foto: Ulf Huett

För att komma tillrätta med stängda vårdplatser under sommaren förslår Kristdemokraterna i dag att personal som arbetar under de mest kritiska sommarveckorna ska få kraftigt höjda löner. Vårdförbundet är starkt kritiskt till förslaget.

– Nationella politiker ska inte lägga sig i våra avtal och de semesterförmåner som våra medlemmar har. De behöver vila och återhämtning. De kan inte vara de enda yrkesgrupperna i samhället som inte ska kunna ha sommarsemester, säger Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson till Vårdfokus.

Enligt Kristdemokraterna är de flaskhalsar i vården som varje sommar uppkommer på grund av semestrarna en starkt bidragande orsak till de långa köerna i vården.

För att råda bot på det går partiet nu till val på att lova 50 procent högre lön till all legitimerad personal som inte tar ut sin lagstadgade semester under sommarveckorna 26 till 32.

Annan personal som inte tar ut semester under dessa veckor ska få 25 procent högre lön.

Enligt KD bedöms förslaget kosta 4.4 miljarder kronor. Staten ska stå för halva kostnaden, landstingen och regionerna för den andra halvan.

För att få statlig stöd måste landstingen och regionerna hålla minst 85 procent av sina ordinarie vårdplatser öppna.

– Det är ett dåligt genomtänkt förslag där man ensidigt riktar in sig på att försöka korta vårdköerna. Får du inte semester under sommaren är det risk för att du inte får det under resten av året heller. Får inte våra medlemmar tillräckligt med återhämtning och vila går det ut över patientsäkerheten, säger Ann Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida