KI. Professur i innovativ vård och omsorg inrättas

KI. Professur i innovativ vård och omsorg inrättas
Lena Borell hoppas att många duktiga sjuksköterskor är intresserade av tjänsten och söker.

För att möta kraven på utveckling av vården inrättar Karolinska institutet i Stockholm en professur i vårdforskning. Med den ska nya strukturer och personalens arbetssätt utvecklas.

 Lena Borell, som är arbetsterapeut och professor och ansvarar för det strategiska forskningsprogrammet inom vårdforskning på KI, säger att grunden i programmet handlar om att bygga upp och knyta samman akademi och vårdens praktik.

– Professuren knyter ihop denna ambition. Vi har jobbat mycket på  det strategiska forskningsprogrammet och KI med sina många forskare visade sig ha de bästa förutsättningarna för den här satsningen.

Olika kompetenser bra grund

Professuren utlyses brett då det finns många olika kompetenser som kan vara en bra grund. Lena Borell ser sjuksköterskor som självklara aspiranter och hoppas att många söker.

– Det finns många som skulle passa. Kanske en senior sjuksköterska med flera kompetenser, erfarenhet från vård och innovation, teknisk och social, med kunskap om hur strukturer, system och personcentrerad vård kan utvecklas. Alla kan vara intressanta när det handlar om innovation.

Nyskapande

Det handlar om nyskapande vårdprocesser i vården av äldre, såväl i hemmen som på sjukhus och i äldrevården, säger KI:s rektor Anders Hamsten.

– Karolinska institutet har sedan länge ett starkt fokus på innovationsfrågor. Investors donationsprofessur kommer att på ett betydande sätt bidra till att utveckla utbildning och forskning för bättre kvalitet i vården, säger han.

Tjänsten utlyses snabbt

Rekrytering till professorstjänsten startar omedelbart. Donationen fördelas över fem år och KI kommer att stå för lokaler, administration och finansiering av en forskartjänst som knyts till den forskargrupp som skapas för professuren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida