Vårdplatsbrist

Kirurgin i Lindesberg krymps trots ökat behov

Kirurgin i Lindesberg krymps trots ökat behov
Vårdförbundet kritiserar den dåliga planeringen när den snabbt växande ortopedin tar över kirurgiavdelningens lokaler på Lindesbergs lasarett.

Missnöjet gror på kirurgen vid Lindesbergs lasarett. Efter semestrarna måste avdelningen flytta ut ur sina renoverade lokaler för att ge plats åt den expanderande ortopedkliniken.

Ledningens beslut slog ner som en bomb före semestrarna. Framför allt är det den dåliga planeringen som upprör.

– Vi har en för liten kostym redan och nu ska vi flytta till ännu mindre lokaler och dra ner antalet vårdplatser. Planeringen är bedrövlig, säger Elin Kihlgren, förtroendevald för Vårdförbundet och sjuksköterska på kirurgiavdelning 4 i Lindesberg.

Vårdförbundet har under samverkan med ledningen kritiserat den obefintliga planeringen samt bristen på risk- och konsekvensanalyser.

– De borde ha gjorts i god tid med alla fackförbund inkluderade, säger Elin Kihlgren.

Enkelrum försvinner

Beslutet innebär en total minskning av vårdplatser för kirurgikliniken i Region Örebro län, som går stick i stäv mot en nyligen planerad utökning för att motsvara behoven. Det berör därmed inte bara Lindesberg utan hela regionen, påpekar Elin Kihlgren.

– Vi kan inte motsätta oss själva flytten av avdelningen, det är ju jättespännande med storsatsningen på ortopeden, men det måste planeras för att kunna fungera. Vi vill inte ha ett krig mellan kirurgin och ortopedin. Men vi har bland annat många terminala patienter och det kommer att kunna bli trångt och besvärligt eftersom vi får färre enkelrum, säger hon.

I en debattartikel i lokaltidningen Nerikes Allehanda i tisdags, beskrev sjuksköterskor och undersköterskor vid kirurgin i Lindesberg, den oro de känner för patienterna och lasarettet.

Många utlokaliserade

Under 2016 hade hela kirurgkliniken i Region Örebro län patienter utlokaliserade vid 1 600 vårdtillfällen, enligt statistik från regionen, en siffra som minskade något under våren. Det handlar alltså om inskrivna patienter som inte får plats på kliniken utan får ligga på andra typer av avdelningar.

Till hösten planerades en ökning av vårdplatserna vid kirurgiavdelningen i Lindesberg, från 20 till 24, och nya sjuksköterskor har rekryterats. Nu blir det i stället en neddragning till mellan 16 och 18 vårdplatser, enligt Stefan Eldholm, överläkare och biträdande verksamhetschef för länskirurgin i Region Örebro län. 

– Det är olyckligt att man drar ner på kirurgin när vi redan har en så ansträngd sits även om det för regionens del är viktigt att utveckla och expandera ortopedin, säger han.

Löser inte problemen

De 23-timmarsplatser i anslutning till akuten, som områdesledningen framfört som en möjlighet för korttidsplatser, ett så kallat mini-ava, tror Elin Kihlgren inte mycket på.

– Det finns ju ingen plats och det är bara på idéstadiet. Det löser inte problemen vi får i höst.

Ortopedikliniken i Lindesberg har sedan cirka ett år tillbaka höjt målet för planerade knä- och höftledsoperationer från 450 till 1 200 per år och minskat antalet akuta operationer. Nu fortsätter expansionen och Lindesberg satsar på forskning, vård av avancerade patienter och att ta emot ännu fler utomlänspatienter.

I tisdags skrev Vårdfokus om att flera sjuksköterskor på anestesin i Lindesberg har slutat under det senaste året. Arbetstakten har ökat och alla är vill inte arbeta med den typen av ”löpande band-operationer”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida