Nyutbildad

Kliniskt introduktionsår permanentas i Uppsala

Kliniskt introduktionsår permanentas i Uppsala
Försöket med ett kliniskt introduktionsår för nyexaminerade sjuksköterskor permanentas på Akademiska sjukhuset i Uppsala, liksom ,på sjukhuset i Enköping.

Sedan hösten 2015 har det vid Akademiska sjukhuset i Uppsala varit obligatoriskt med ett kliniskt utvecklingsår för nyexaminerade sjuksköterskor. Nu permanentas projektet, både på Akademiska och på lasarettet i Enköping.

Beslutet att från och med i höst permanenta projektet med ett kliniskt utvecklingsår stöds av Vårdförbundet som själva satt med i den styrgrupp som var med och utformade reglerna kring det kliniska introduktionsåret.

Beroende på var de nyanställda arbetar får de regelbundet öva på olika praktiska moment tillsammans med en erfaren instruktör. Det kan handla om allt från att sätta en ventrikelsond på en vuxen till att sätta en perifer venkateter på ett barn eller att suga en intuberad eller trakeotomerad patient

Projektet infördes ursprungligen för att landstinget vill fånga upp de nyexaminerade sjuksköterskorna och därefter få dem att stanna kvar. Många orkade bara med det tuffa arbetet inom akutsjukvården något år innan de tröttnade och sökte sig någon annanstans.

Förutom Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping har flera andra sjukhus eller landsting infört liknande modeller, exempelvis Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Universitetsjukhuset i Örebro, sjukhusen i Karlskoga och Lindesberg, Region Gotland, Västernorrland pch Halland.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida