rehabilitering

Svaga patienter med kol blir bättre av rehab

Svaga patienter med kol blir bättre av rehab
Forskarna tror att modellen för rehabilitering skulle kunna hjälpa andra sköra äldre patienter också. Bild: Mostphotos

Efter åtta veckors rehabilitering bedömdes 60 procent inte längre vara sköra. De hade bättre värden än andra patienter med kol vad gäller hälsostatus, fysisk aktivitet och mindre andnöd, visar brittisk studie.

En av fyra patienter med kol i Storbritannien som remitteras till fysisk rehabilitering bedöms som försvagade. Nu visar en studie att de ändå kan ha stora fördelar av träningsperioden och att deras svaghet också kan vändas så att de inte längre bedömdes vara sköra enligt kriterierna.

Studierna gjordes på King´s college London och Royal Brompton and Harefield NHS Foundation trust och är publicerade i tidskriften Thorax.

Åtta veckors rehabiliteringsprogram

I studien mättes förekomsten av svaghet, definierad utifrån flertalet tester, hos 816 patienter med kol. Sedan studerades vilken effekt de svaga patienterna hade av rehabilitering.

I denna artikel har det engelska uttrycket frail översatts till svag, skör eller försvagad.

En fjärdedel av patienterna, 209 av 816, definierades som svaga och hade dubbla odds för att inte kunna klara sin rehabilitering, framför allt på grund av försämringsskov eller inläggning på sjukhus.

Men studien fann att de svaga patienter som klarade att fullfölja åtta veckors rehabiliteringsprogram, vilket var 55 procent av de 209, hade bättre värden på sin hälsostatus, fysiska aktivitet och andnöd, än deltagarna som inte bedömts som svaga.

Träning och utbildning

Efter rehabiliteringen bedömdes 71 av patienterna med kol inte längre som svaga enligt kriterierna.

– Vår studie visar att med en kombination av fysisk träning och utbildning kan tillståndet vändas, säger Dr Matthew Maddocks, studiens försteförfattare.

Svagheten (frailty) ökar risken för patienten att bli beroende av andra. Utifrån kriterierna så bedöms var tionde person över 65 år vara skör. Det ökar risken för fall, rörelsehinder, sjukdomsvistelse och död. Kol medför en snabbare utveckling mot att bli allt svagare.

Forskarna menar att modellen för lungrehabilitering har potential att hjälpa en mycket större grupp av försvagade patienter. Rehabiliteringen involverade arbete med armar och ben för att stärka musklerna och cykling och gång för att förbättra kondition och balans.

– Även om kol först och främst är en lungsjukdom så kan andra organsystem bli påverkade och bidra till skörhet. Det visar hur viktigt ett helhetsperspektiv är och att interventioner som fysisk träning kan vara till stor nytta för patienter med lungsjukdom, utan att man nödvändigtvis behandlar lungorna, säger Dr William Man, en annan av forskarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida