Vårdhygien

Kollegan ser dig!

Kollegan ser dig!
Rehabkliniken vid Danderyds sjukhus låter kollegerna spana in varandras hygienarbete för att förbättra rutinerna- utan att fördöma. Bild: Hygiengruppen, Danderyds sjukhus.

Hygiengruppen vid rehabkliniken på Danderyds sjukhus får Svenska Hygienpriset 2016 för sitt arbete med kompisspaning som resulterat i bättre följsamhet till hygienrutinerna.

Hur bra koll har du på ditt hygienarbete? Handskar på hela tiden? Sprit före eller efter? Kanske går mycket på rutin?

Hygiengruppen vid rehabkliniken på Danderyds sjukhus ville få vårdpersonalen att reflektera över sitt eget beteende kring hygienrutiner och lät dem kolla in varandra, så kallad kompisspaning.

Gav resultat

Metoden, även kallad Critical friends, har visat sig vara framgångsrik. Följsamheten till basala kläd- och hygienregler har ökat med 40 procent sedan kliniken valde att införa kompisspaning. I går fick klinikens hygiengrupp ta emot Svenska Hygienpriset 2016 för sitt arbete. 

Kompisspaningen går ut på att personalen själv får välja en kollega som ska följa med och observera arbetet med en patient. Kollegan använder en checklista för att se hur väl hygienrutinerna följs. Hur används handsprit, handskar, engångsförkläde och övriga hygienkrav?

Utan pekpinnar

– Vårdhygien är ett område fullt av riktlinjer och föreskrifter. De behövs naturligtvis, men vi har försökt att komplettera med information och metodik av en lättsammare karaktär, berättar Karolina Krakau som är sjuksköterska och kvalitetsutvecklare för hygiengruppen.

Hygienarbetet stannar inte bara vid kompisspaningen. Varje termin har kliniken en hygienvecka med olika teman och de har producerat en delvis animerad kortfilm ”Sagan om den rena handsken”. Den beskriver på ett lättsamt sätt hur handskar ska användas korrekt.

Svenska hygienpriset

  • Tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet inom hälso- och sjukvård, tandvård, äldreomsorg eller veterinärmedicin, inklusive deras serviceverksamheter.
  • Delas ut årligen under Hygiendagarna som i år arrangeras i Västerås 18-20 april.
  • Syftet är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.
  • Priset består av ett diplom och en vas från Kosta Boda.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida