Kompetens

Kortare väntetid när sjuksköterskor lämnar cancerbesked

Kortare väntetid när sjuksköterskor lämnar cancerbesked
Kontaktsjuksköterskorna Eva-Britt Walther och Margareta Höög upplever att deras yrkeskunskap värderas högre nu när de fått andra arbetsuppgifter. Foto: Marie Birkl

Frustration över att patienter med högrisk prostatacancer fick vänta alldeles för länge på provsvar fick personalen vid urologmottagningen i Östersund att tänka om. Nu har sjuksköterskorna fått mer ansvar och väntetiden har kortats med fem veckor.

Numera är det kontaktsjuksköterskorna Margareta Höög och Eva-Britt Walther på urologmottagningen vid Östersunds sjukhus som träffar patienter som genomgått en prostatabiopsi och ska få provsvar.

Tunga besked

Det innebär att det är sjusköterskorna som ibland får lämna cancerbesked till patienterna.

– Minst 45 minuter sätter vi av. Och så ser vi till att inte ha något annat inbokat efteråt, för att patienten ska få den tid han behöver, säger Eva-Britt Walther på webbsidan för Regionalt cancercentrum norr.

Tidigare var den här typen av besök något som endast läkarna sysslade med, men sedan sjuksköterskorna tagit över ansvaret har väntetiderna mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut minskat kraftigt. Samtidigt uppskattar sjuksköterskorna att deras yrkeskompetens tas till vara.

Läs mer: Sjuksköterskorna som ställer cancerdiagnos

Enligt en mindre enkätundersökning med 50 patienter visar det sig att mediantiden från biopsi till behandlingsbeslut i dag är 35 dagar när de träffar sjuksköterska. Tidigare var mediantiden 73 dagar vilket motsvarar ungefär fem veckors kortare väntan.

Teamarbete la grunden

Den nya arbetsordningen tog form för ett och ett halvt år sedan. Personalen på urologmottagningen upplevde att högriskpatienterna fick vänta alldeles för länge mellan  prostatabiopsi och behandlingsbeslut.

Personalen bestämde sig för att försöka identifiera vilka flaskhalsar som fanns i systemet och vilka tänkbara lösningar som kunde finnas. All personal i vårdkedjan deltog i arbetet – från sekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor till läkare, patologer och laboratoriepersonal, både från primärvård och slutenvård.

När sjuksköterskorna nu lämnar cancerbesked bokar de också in tid för röntgen och efterföljande läkarbesök i samband med att de lämnar beskedet. Det har mer än halverat tiden från cancerbesked till behandlingsstart – från 39 till 16 dagar.

– Förr kom de till läkaren och fick veta att de hade cancer och skulle bli kallade till röntgen. Sedan kunde ta en månad eller två innan de fick komma, säger Eva-Britt Walther.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida