Bemanning

Kostnaderna fortsätter öka för hyrsjuksköterskor

Kostnaderna fortsätter öka för hyrsjuksköterskor
Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor har ökat som andel av den totala kostnaden för hyrpersonal inom vården. Grafik: SKL

Trots ansträngningarna att försöka minska beroendet av inhyrd vårdpersonal fortsätter kostnaderna att stiga. Allra mest ökar de för hyrsjuksköterskor inom slutenvården. Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson är inte förvånad.

25 augusti 2017

– Jag tror inte att man har hunnit vidta de åtgärder som behövs för att behålla och rekrytera sjuksköterskor. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste man arbeta konstruktivt med personalens arbetssituation, bemanningen, kompetensutvecklingen och verksamhetsutvecklingen. Vissa har kommit en bit på vägen med det arbetet, men totalt sett har de inte gjort tillräckligt, säger hon till Vårdfokus.

Mål att bli oberoende av hyrpersonal

Landstingen och regionerna har gemensamt satt som mål att senast den 1 januari 2019 vara oberoende av hyrpersonal.

Men enligt ny statistik som arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar i dag visar det sig att hyrkostnaderna för sjuksköterskor totalt sett ökade med 170 miljoner kronor eller 42 procent under andra kvartalet 2017. Detta jämfört med samma kvartal föregående år. Kostnaderna för stafettläkare ökade med 140 miljoner kronor vilket är en ökning med nio procent.

– Arbetsgivarna har hamnat i ett sorts ekorrhjul. När rörligheten har börjat så fortsätter den. Speciellt om den har startat på grund av en ohållbar arbetssituation. Så länge sjuksköterskorna kan få bättre villkor i form av löner och arbetstider hos bemanningsföretagen kommer det vara svårt att få stopp på det, säger Ann Johansson.

Av 21 landsting och regioner lyckades endast Östergötland, Skåne och Kalmar minska sina kostnader för inhyrd vårdpersonal. Men för Östergötlands del har minskningen haft ett högt pris. I en utvärdering av sommaren skriver regionen att sjukvården har haft en tuff sommar och att det varje vecka har varit dagar med extrem vårdplatsbrist på Universitetssjukhuset i Linköping.

Ökar mest i slutenvården

Hyrkostnaderna ökade i alla verksamheter, enligt SKL:s sammanställning. Allra mest i slutenvården med 23 procent. Den minsta ökningen skedde i psykiatrin, åtta procent.

– Det är också inom psykiatrin man jobbat längst med frågan, vilket visar att det krävs tid och uthållighet för att minska beroendet av inhyrd personal, säger Hans Karlsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida