Resistenta bakterier

Kraftig ökning av resistenta bakterier

Kraftig ökning av resistenta bakterier
Folkhälsomyndighetens statistik visar att förekomsten av mrsa ökade kraftigt förra året, både bland kvinnor och män. Främst beroende på att så många flyktingar togs emot. Andelen inhemskt smittade sjönk dock.

Under förra året ökade antalet fall av resistenta mrsa-bakterier med hela 30 procent i Sverige. Främst beroende på att att många av flyktingarna kom från länder där mrsa är vanligt i befolkningen.

Under 2015 anmäldes 3 882 fall av resistenta mrsa-bakterier till Folkhälsomyndigheten. Jämfört med 2014 ökade antalet fall med hela 30 procent.

Enligt Folkhälsomyndigheten beror den snabba ökningen sedan augusti 2015 i huvudsak på att fler människor på flykt har sökt vård och provtagits.

I de länder som de flytt ifrån är förekomsten av mrsa betydligt högre än i Sverige. Men det är också så att provtagning på flyktingar sker oftare än i den övriga befolkningen eftersom de har fler kontakter med sjukvården. Flera län eller regioner undersöker rutinmässigt vilka resistenta bakterier de asylsökande bär på i samband med att de hälsoundersöks eller vårdas på sjukhus.

Trots att så många fler mrsa-fall anmäldes förra året har det inte setts någon ökad spridning av mrsa på sjukhusen. Folkhälsomyndigheten har inte heller kunnat se någon inhemsk ökning av mrsa bland dem som har ett svenskt personnummer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida