Kräksjuka syns i mjölksyra

7 januari 2015

Med ett enkelt rutinblodprov på patienter som har insjuknat i vinterkräksjuka, norovirus, går det att bedöma hur allvarlig sjukdomen kommer att bli.?Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Om mjölksyrenivån är förhöjd bör patienten undersökas noggrant, tas om hand och eventuellt isoleras, eftersom infektionen kan få ett allvarligt förlopp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida