Utbildning

Krisen förvärras: Pausar även sjuksköterskeutbildning

Krisen förvärras: Pausar även sjuksköterskeutbildning
Krisen vid Mittuniversitetet har förvärrats. Förutom flera specialistutbildningar pausas nu även sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall till vårterminen 2019.

Mittuniversitetet meddelade i förra veckan att vissa specialistutbildningar måste pausas på grund av lärarbrist. Nu har krisen fördjupats och lärosätet kommer inte att ta in studenter till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall för vårterminen 2019.

25 september 2018

Som Vårdfokus berättat har Mittuniversitetet beslutat att låta specialistutbildningarna till ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska vila under läsåret 2019/2020. Orsaken är att universitetet behöver säkra tillgången på lärare som är specialistutbildade och disputerade.

Men åtgärderna är inte tillräckliga, nu tvingas universitetet att stoppa intaget till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall för vårterminen 2019.

Läs även: Mittuniversitetet pausar viktiga specialistutbildningar

”Ohållbar situation”

? Lärarbristen har blivit akut och tyvärr försämrats ytterligare på bara en vecka. Från och med idag ser vi att vi saknar motsvarande åtta heltidstjänster jämfört med samma tidpunkt i fjol. Eftersom personalgruppen inte är större än 50 personer blir situationen ohållbar. Situationen är djupt beklaglig, men nu måste vi agera för att värna medarbetarnas hälsa, säger Anna Olofsson, dekan vid Humanvetenskapliga fakulteten, i ett pressmeddelande.

De drygt 300 studenter som redan studerar vid sjuksköterskeprogrammet i Sundsvall berörs inte. Utbildningen i Östersund genomförs som planerat.

Anna Olofsson förstår att beskedet om att pausa flera utbildningar till bristyrken inom vården möts av kritik, men hon menar att det är nödvändigt att vidta kraftfulla åtgärder för att säkerställa utbildningarnas framtid.

Läs även: Stark kritik mot beslutet att pausa utbildningar

Vill undvika nedläggning

Orsaken till det pressade läget uppges vara att det pågått en revidering av sjuksköterskeprogrammets 18 kurser. Den nya utbildningen kommer att vara klar till vårterminen 2020 och ska då fortsatt kvalitetssäkras inför Universitetskanslerämbetets granskning, som sker samma år.

Det här har inneburit att den gamla och nya utbildningsplanen har drivits parallellt, vilket satt personalen under hård press.

– Det har samtidigt varit helt nödvändigt. Vi har en utbildning av god kvalité idag, men vi kan inte riskera att vi inte klarar granskningen 2020 och försätta universitetet och regionen i en situation där vi saknar sjuksköterskeutbildning. Nu vill vi skapa utrymme för en omfattande nystart så att vi undviker att hamna i en liknande situation igen, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet, i pressmeddelandet.

Förslaget ska diskuteras

I förslaget till åtgärdspaket ingår även att:

  • Genomföra en utredning om huruvida nya studenter kan antas till sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall höstterminen 2019.
  • Genomföra en utredning om möjligheten att utöka antalet platser i Östersund till höstterminen 2019.
  • Genomföra arbetsmiljöåtgärder och rekryteringsinsatser vid Avdelningen för omvårdnad.
  • Intensifiera dialogen med andra lärosäten och regioner i Norrland för kompetenssamarbete.

Berörd personal, fackliga organisationer och studentrepresentanter informeras om förslaget och får löpande information framöver. Eftersom antagningen inför vårterminen redan har öppnat så kommer också de som har hunnit söka utbildningen informeras.

Måndagen den 1 oktober ska förslaget diskuteras på ett extrainsatt ämneskollegium i omvårdnad och därefter fattar dekanen beslut.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida