Vårdmiljö

Krislarm från akutmottagningarna

Trycket på landets akutmottagningar har varit extremt ansträngt under den senaste tiden. Bristen på vårdplatser gör att många gamla, multisjuka och ibland döende patienter tvingas stanna kvar i korridorerna på akuterna.

– Vårt problem är att vi samtidigt med vårt arbete att bedriva akutsjukvård också ska sköta en vårdavdelning. Det är två jobb på en gång, ungefär som om en busschaufför skulle köra två bussar samtidigt. Ett komplett omöjligt arbete. Och det gör vi dag ut och dag in, säger Carina Johansson, sjuksköterska med 30 års erfarenhet på akuten i Helsingborg till Helsingborgs Dagblad.

Värre än någonsin

I Helsingborg har det genom åren hållits krismöten med politiker, Arbetsmiljöverket har granskat verksamheten och Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har vid flera tillfällen utdömt miljonviten på grund av de ständiga överbeläggningarna. Ändå upplever personalen på akuten att situationen nu är värre än någonsin.

Carina Johansson har gjort som så många andra, hon har nyligen sagt upp sig. Inte för att hon vill sluta, utan för att hon efter sina 30 yrkesverksamma år inte står ut längre.

Ny men ändå utbränd

I onsdags berättade Vårdfokus om den unga sjuksköterskan Ida Löfgrens öppna brev till regionstyrelsens ordförande i Göteborg. Hon tog sin sjuksköterskeexamen för 1,5 år sedan och har sedan dess arbetat på akutvårdsavdelningen vid Kungälvs sjukhus. Hon älskar sitt jobb och vill att det ska hända saker, men inte hur mycket som helst.

” Jag är 24 år och håller på att gå in i väggen. Jag borde kunna arbeta med mitt yrke som jag älskar i minst 40 år till, jag vet inte ens om jag orkar en dag till.”, skrev hon bland annat.

Liksom i Helsingborg har platsbristen på vårdavdelningarna på Kungälvs sjukhus lett till att det på akutvårdsavdelningen så gott som varje dag ligger fem till sex extra patienter i dagrummet, korridorerna och utanför expeditionen. För att göra sig hörda förses de med skedar och grytlock som de kan skramla med när de behöver hjälp.

Gravid kvinna dog

Förra månaden kom en gravid kvinna in till akuten i Mölndal på grund av huvudvärk och kräkningar. Beslut togs om att hon skulle genomgå en undersökning med magnetkamera. Men på grund av platsbrist tvingades hon enligt SVT övernatta på akuten. När hennes tillstånd försämrades skickades hon till neurokirurgen där hon opererades akut. Kvinnan överlevde inte.

Enligt SVT har flera anställda hört av sig och vittnat om hur situationen på akuten fullständigt urartat, inte bara i Mölndal utan även på Östra och på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I ett mejl till redaktionen skriver en av de anställda på akuten att ”Sahlgrenska är som en tickande bomb och vi är inte långt från att den exploderar”.

”Som en tickande bomb”

Den verksamhetsansvarige för medicin- och akutverksamheten i Mölndal, Jerker Persson vill tona ner läget. Han förklarar att det inte handlar om en tickande bomb, samtidigt som han säger att han aldrig varit med om en sådan platsbrist som just nu råder på sjukhuset.

Nyligen gjorde de fyra fackförbunden Vårdförbundet, Kommunal, Saco och Vision en gemensam arbetsmiljöanmälan av situationen på akuten på Sahlgrenska. När Vårdfokus skrev om det i mitten av december motsvarade antalet patienter som väntade på en säng på sjukhuset fyra avdelningar totalt.

Stabsläge på flera sjukhus

Även i Västerbotten och Norrbotten har trycket på akutmottagningarna varit stort. Dagen före nyårsafton gick Sunderby sjukhus utanför Luleå upp i stabsläge. Samma sak i Stockholm, där Karolinska universitetssjukhuset på grund av platsbrist gick upp i stabsläge under mellandagarna.

Tisdagen före trettonhelgen väntade 180 personer inne på Södersjukhusets, Sös, akutmottagning. När Dagens Nyheter i veckan skrev om situationen beskrev en av vårdplatskoordinatorerna läget på Sös-akuten som ”en klassisk måndag”. Som mest väntade 36 patienter på akuten på att få komma till en vårdavdelning. En patient hade väntat i 38 timmar, trots beslut om inläggning.

Väntetiderna 50 procent längre

Enligt DN har väntetiderna på Södersjukhusets akutmottagning gått från långa till extremt långa på kort tid. Under jul och nyårshelgen var den genomsnittliga väntetiden 6 timmar och 20 minuter, jämfört med 4 timmar under motsvarande period 2015.

En förklaring som ges är att allt fler människor under senare år söker sig till akuten, inte bara i Stockholm utan generellt över landet. En annan förklaring är att det blivit allt svårare att få tag på platser ute i kommunerna. På flera orter förklaras det extrema trycket på akutmottagningarna delvis med att ovanligt många drabbats av den pågående influensaepidemin.

Men den faktor som spelar allra störst roll verkar vara bristen på sängplatser ute på vårdavdelningarna. Trots den ständigt ökande tillströmningen av patienter har sjukhus efter sjukhus under de senaste åren dragit ner på antalet vårdplatser eller stängt hela avdelningar. Den vanligaste förklaringen är att det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor.

Fler än någonsin säger upp sig

Nyligen visade en granskning som Vårdfokus gjort att andelen sjuksköterskor som säger upp sig har ökat i samtliga landsting. På flera håll handlar det om en fördubbling på några år.

En mindre undersökning som gjorts på ett 50-tal sjuksköterskor som sagt upp sig från akuten i Kalmar ger en fingervisning om vilka de viktigaste orsakerna är:

  • Lön och anställningsvillkor angavs som orsak av 42 procent.
  • Lika stor andel uppgav att de sagt upp sig på grund av arbetsbelastning och stress.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida