Utländska hyrsjuksköterskor

Halland anlitar kritiserat bemanningsföretag

Halland anlitar kritiserat bemanningsföretag
Vårdförbundets ordförande i Halland, Camilla Tellström, är irriterad över att Vårdförbundet inte fått se hur villkoren för Oranges sjuksköterskor egentligen ser ut. Foto: Ulf Huett

Vårdförbundet reagerar starkt mot att Region Halland anlitat bemanningsföretaget Orange och anser att villkoren för de utländska sjuksköterskorna är att betrakta som slavkontrakt. Det håller Orange inte med om.

– De får sämre villkor än de svenska sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna från Orange får skriva på ett kontrakt som innebär att de måste betala tillbaka kostnaderna för sin utbildning i svenska språket, för resorna, ansökan om svensk legitimation och boendet. Dessutom får de ingen pension i sitt hemland., säger Camilla Tellström, orförande för Vårdförbundet Halland.

Men Oranges personalchef i Sverige, Lars Hezsö, håller inte med om att det skulle vara dåliga villkor.

– Sjuksköterskornas bruttolön är mellan 28 000 och 30 000 kronor. Efter avdragen för resor, boende och andra omkostnader får de ut mellan 18 000 och 19 000 kronor netto. I Ungern får en sjuksköterska ut cirka 5 000 kronor, säger han till Vårdfokus.

Camilla Tellström påpekar dock att Vårdförbundet inte fått se de utländska sjuksköterskornas avtal.

– Därför känns det som att man undanhåller vissa saker, säger hon.

Språksvårigheter

I avtalet med Region Halland ska Orange hyra ut mellan fem och tio sjuksköterskor från Ungern och Litauen.

Vårdfokus har i flera tidigare artiklar berättat om hur besvärligt det varit för sjuksköterskor i andra delar av landet som arbetat tillsammans med Oranges hyrsjuksköterskor.

Det som varit mest problematiskt är att de inte har behärskat det svenska språket och därför haft svår att kommunicera med såväl patienter som personal.

Det har också gjort att de inte kunnat dokumentera, vilket i stället de svenska sjuksköterskorna fått göra. Den administrativa bördan har därför ökat för de fast anställda sjuksköterskorna.

Bristande kompetens

Även den medicinska kompetens hos sjuksköterskor som hyrs ut av Orange har ifrågasatts.

– Jag har hittills inte hört om enda arbetsplats i landet där det fungerat bra med Oranges sjuksköterskor, säger Camilla Tellström.

Lars Hezsö säger sig inte känna igen den bild som Camilla Tellström, och andra som Vårdfokus talat med tidigare, förmedlar om framför allt språksvårigheterna, men även bristande kompetens bland Oranges hyrsjuksköterskor.

– Det är klart att det är svårigheter att kommunicera när man för första gången kommer till ett nytt land. Det innefattar inte bara språkkunskaperna utan också att de kommer till en helt ny kultur, nya roller och nya rutiner. Så i början är det naturligtvis svårigheter att kommunicera, säger han.

Han anser att det är viktigt att teamet eller avdelningen är med på inkörningssvårigheterna.

– Men det passar inte för alla verksamheter. Fungerar det inte så fungerar det inte. Och när det gäller kompetensen så är det ingenting som vi bedömer, det gör Socialstyrelsen som utfärdar legitimationerna, säger han.

Utvärderas kontinuerligt

 Vårdförbundet i Halland gavs inga möjligheter att påverka upphandlingen.

– Men vi har åtminstone lyckats teckna avtalsliknande villkor med arbetsgivaren för de här sjuksköterskorna. Dessutom har vi fått inskrivet att vi kontinuerligt ska följa upp hur det fungerar, och det känns bra, säger Camilla Tellström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida