Student

Kritik mot nyexades kompetens: ”Fel att förväntas prestera på samma nivå som erfarna”

Kritik mot nyexades kompetens: ”Fel att förväntas prestera på samma nivå som erfarna”
Kan mer vfu hjälpa? Ja, om den håller hög kvalitet, menar Vårdförbundet Students ordförande Marlene Juhl. Foto: Getty Images.

11 av 21 regioner uppger att nyutexaminerade sjuksköterskor är ”mindre väl” eller till och med ”dåligt” förberedda för yrkeslivet. Det visar en arbetsmarknadsenkät från Socialstyrelsen. ”Som sjuksköterska har man sällan tid att vara ny, man förväntas prestera på samma nivå som en erfaren kollega”, säger Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student.

Varje år publicerar Socialstyrelsen rapporten ”Nationella planeringsstödet”. I årets upplaga presenteras siffror från en arbetsmarknadsenkät som myndigheten skickat till kommuner och regioner, bland annat med frågor om hur väl förberedda nyutexaminerade sjuksköterskor är för arbetslivet. Tio av regionerna svarar ”mindre väl” och en ”dåligt”. Hälften uttrycker alltså ett missnöje.

Marlene Juhl är ordförande i Vårdförbundet Student. ”Det måste få ta tid att komma in i yrkesrollen”, säger hon. Foto: Lena Lee.

Marlene Juhl, ordförande i Vårdförbundet Student, känner igen kritiken.

– Jag har hört diskussionen förr, så det är inte helt nytt, säger hon.

Vad är din upplevelse – är nyexade sjuksköterskor dåligt förberedda för yrkeslivet?

– Nej, generellt tror jag inte det. Men som sjuksköterska har man sällan möjlighet att få vara ny i yrket, utan förväntas prestera på samma nivå som en erfaren kollega. Man har till exempel ansvar för lika många patienter. Det finns en inställning att det ska vara tufft första tiden, att man ska härda ut. Det är i alla fall det jag hör. Det måste finnas tid och resurser för introduktion och fler arbetsgivare borde ha introduktionsprogram för nyutexaminerade.

Känner sig studenterna själva tillräckligt förberedda, tror du?

– Det vanligaste är nog att man känner sig mer och mer osäker ju närmare examen man kommer. Och det måste få ta lite tid innan man är bekväm i en ny yrkesroll. Vi i Vårdförbundet Student ser en koppling mellan hur väl förberedd man är som ny och kvaliteten på ens vfu och hur handledningen och mottagandet där fungerat. Enligt vår senaste vfu-rapport funderade 22 procent av studenterna på att byta yrke efter sin vfu på grund av att de blivit avskräckta. Det visade sig också att handledarna behöver bättre kunskap om lärandemål och kursmål under vfu:n.

För att leva upp till EU:s krav, det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet, måste eventuellt vfu:n på sjuksköterskeutbildningarna utökas inom ett år. Tror du att det hjälper?

– En bra vfu är absolut en förutsättning för att vara väl förberedd för arbetslivet. Men det beror helt på kvaliteten. En farhåga vi ser är att det blir mer kvantitet, men inte mer kvalitet. Många har redan i dag svårt att få en bra vfu-plats och läget är pressat i verksamheterna. För att det ska bli lyckat krävs ett utvecklat samarbete mellan utbildningarna och vfu-mottagarna. Ansvaret ligger på lärosätenas och arbetsgivarnas bord.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida