Utredda fall

Kritiseras för att inte ha undersökt patienten på plats

En sjuksköterska kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att inte ha undersökt och följt upp en kvinna på ett äldreboende som senare fick föras med ambulans till akuten. Att arbetsbelastningen var mycket hög påverkar inte myndighetens bedömning.

Kvinnan hade några dagar tidigare blivit förkyld och hostig när personalen på boendet tog kontakt med sjuksköterskorna i kommunen. Patienten hade då fått feber, varför en av sjuksköterskorna som arbetade på kvällen ordinerade febernedsättande tabletter.

Vägrade ta läkemedel

Sent på natten kontaktas en tredje sjuksköterska. Personalen berättade att kvinnan tidigare på kvällen hade fått Alvedon men att hon nu kändes varm. Vad tempen var kunde de inte svara på eftersom patienten inte ville medverka till att få den kontrollerad. Hon vägrade också att ta emot nya febernedsättande läkemedel.

Av journalanteckningarna framgår att kvinnan hostade, hade förkylningssymtom och var mer förvirrad än vanligt. Sjuksköterskan bad personalen att försöka ge kvinnan Alvedon vid ett senare tillfälle och återkomma om patientens tillstånd förvärrades.

Men personalen återkom aldrig. Vid lunchtid påföljande dag fick kvinnan besök av en anhörig som ringde 112 när han fick se i vilket skick hon befann sig i. Enligt honom var hon inte längre kontaktbar. Hennes andning var mycket påverkad, hon var rosslig i bröstet, hostade, hade hög feber och var uttorkad.

Hämtades med ambulans

Bedömningssjuksköterskan på 112 skickade en ambulans som körde kvinnan till akuten. Först efter sex dagars behandling med dropp, inhalationer och antibiotika hade hon återhämtat sig så pass att hon kunde lämna sjukhuset och komma tillbaka till äldreboendet.

Den anhörige har utförligt beskrivit händelsen i ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som utrett händelsen. Myndigheten kritiserar den av sjuksköterskorna som hade ansvaret för patienten natten innan transporten till sjukhuset.

Ivo konstaterar att patientens hälsotillstånd successivt hade försämrats under några dagar. Personalen hade kontaktat sjuksköterska både på kvällen och natten. Det hade inte gått att ta tempen på kvinnan och hon vägrade ta emot febernedsättande läkemedel. I det läget borde nattsjuksköterskan ha varit mer aktiv och undersökt patienten för att kunna göra en adekvat medicinsk bedömning, anser Ivo.

Nattsjuksköterskan kritiseras också för att hon inte följde upp patientens hälsotillstånd den aktuella natten. I stället överlämnades ansvaret till personalen, vilket enligt Ivo inte är i överensstämmelse med god vård.

Hög arbetsbelastning

Sjuksköterskan har i ett yttrande till myndigheten förklarat att nattsjuksköterskorna i kommunen har ett stort ansvarsområde, både vad gäller antalet patienter och geografiskt. De är därför helt beroende av omvårdnadspersonalens information och återkoppling. Sjuksköterskan förklarar också att det just den här natten var mycket hög arbetsbelastning.

I sitt beslut skriver Ivo att de har beaktat nattsjuksköterskans synpunkter men att dessa inte påverkar Ivos bedömning. Enligt Ivo uppfyllde sjuksköterskan inte patientsäkerhetslagens krav på att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård.

Diarienummer hos Ivo: Dnr 8.2.1-17030/2018-23.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida