Utredda fall

Kritiseras för att pvk inte kollades dagligen

Under fyra dagar på sjukhus vårdades en man med en pvk i armen. Dagen efter att han kommit hem återkom han till sjukhuset med hög feber samt röd och svullen arm. Nu kritiseras sjukhuset för otillräckliga kontroller.

När mannen återkom till sjukhuset konstaterades att han hade tromboflebit, en samtidig inflammation och blodpropp i en ytlig ven. Det är en inte ovanlig komplikation i samband med pvk. Mannen blev inlagd på lasarettet med misstänkt sepsis och tromboser i armen. Han fick antibiotika och blodförtunnande läkemedel.

Mannen gjorde en anmälan och Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har nu utrett händelsen. Enligt Ivo saknas väsentliga delar i patientjournalen och Ivo kan inte se att de gällande rutinerna med daglig inspektion av pvk har följts. Det finns ingen information om att mannens pvk skulle ha kontrollerats under dagarna som den satt inne.

Ivo kritiserar ingen enskild personal utan riktar sin kritik mot vårdgivaren som inte har sett till att personalen arbetar enligt gällande rutiner för pvk.

Enhetschefen för avdelningen skriver i ett svar att de arbetar med att öka följsamheten till riktlinjerna. De har också sett att sjuksköterskorna på enheten vid flera tillfällen har brustit i att dokumentera inspektion av pvk. Enheten kommer nu att ta lärdom av händelsen och skapa rutiner för att det inte ska hända igen.

Ivo avslutar ärendet men skriver att de kan komma att följa upp vilka åtgärder som har vidtagits.

Ärendenummer hos Ivo: 8.2.1-21703/2019-21

Läs också: Dålig tillsyn av venkateter orsakade sepsis
Fick blodpropp efter slarv med perifer venkateter

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida