Bäckenbotten

Nu finns nytt kunskapsmaterial om bäckenbotten

Nu finns nytt kunskapsmaterial om bäckenbotten
Nu finns en bank av kunskap om hur kvinnors bäckenbotten påverkas av en förlossning. Arkivbild: Mostphotos

Alla som behöver lära sig mer om kvinnors bäckenbotten och hur muskler och vävnader påverkas vid en förlossning har nu en egen webbsida att gå till.

Mitt i sommaren – då debatten gick högt om hur otillräcklig svensk förlossningsvård är – publicerades ett utbildningsprogram på nätet som har stora möjligheter att göra vården för blivande mammor och kvinnor som fött barn betydligt bättre.

Det är Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) som släppt sitt efterfrågade kunskapsmaterial med rekommendationer, som syftar till att öka kunskapen inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer.

Bästa möjliga kunskap

Eftersom det fortfarande saknas mycket forskning inom området bygger sammanställningen på en genomgång av både evidens och beprövade metoder. Några nyheter som redan börjat praktiseras på en hel del förlossningskliniker är exempelvis att bedöva nyförlösta mammor innan underlivet undersöks noggrant efter bristningar.

Den som tar del av det nya utbildningsmaterialet kommer att bli bättre på att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador i bäckenbotten på kort och lång sikt. Allt eftersom ny kunskap tillkommer genom forskning ska informationen på sidan uppdateras.

”Vårt gemensamma mål är att alla läkare och barnmorskor som arbetar aktivt inom svensk förlossningsvård och eftervård ska ta del av programmet och arbeta enligt den kunskap och rekommendationer som presenteras. Kvinnor som föder barn kan då känna sig trygga med att man får samma goda vård i hela landet”, skriver de ansvariga organisationerna.

Mer tillkommer

Förutom den öppna delen av materialet, som just nu ligger ute, kommer en lösenordsskyddad del att tillkomma. Den ska endast vara öppen för vårdpersonal och innehålla mer fördjupad och detaljerad information, exempelvis bilder på skador. Sidan kommer också att kompletteras med en tredimensionell anatomimodell.

Bäckenbottenutbildningen har sitt ursprung i projektet Säker Förlossningsvård som i en andra omgång hade fokus på skador på mamman, främst bäckenbottenskador.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida