Patientsäkerhet

Långa köer kan ha gett patienter med cancer allvarliga vårdskador

Långa köer kan ha gett patienter med cancer allvarliga vårdskador
Bristen på anestesi- och operationssjuksköterskor har bidragit till att väntetiderna för vissa urologpatienter på Skånes universitetssjukhus blivit så långa att prognoserna för patienterna riskera att allvarligt ha försämras. Arkivbild: Anders Olsson

Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö har lex Maria-anmält åtta nya fall där patienter med cancer kan ha drabbats av allvarliga vårdskador på grund av långa väntetider. För få sjuksköterskor är en bidragande orsak.

Problemet är inte nytt. För ett år sedan, i november 2018, lex Maria-anmälde Skånes universitetssjukhus, Sus, nio andra patienter med urotelial cancer – cancer i urinblåsan, njurbäckenet eller urinledaren – som hade drabbats av för långa vårdtider.

Åtta nya fall

I ett pressmeddelande från Sus förklaras att urologen noggrant följt utvecklingen för patienterna. Under våren 2019 konstaterades att ytterligare åtta patienter drabbats av de långa väntetiderna.

– Vi har identifierat de här fallen eftersom vi redan vet att väntetiderna för patienter med den här cancerdiagnosen är för långa. Konsekvenser för patienterna kan innebära en försämrad prognos och därmed risk för allvarlig vårdskada, säger Lars Malmberg, verksamhetschef för området urologi på Skånes universitetssjukhus.

Otillräckliga åtgärder

Efter den förra anmälan 2018 vidtogs en rad åtgärder för att försöka korta väntetiderna. Fler anestesi- och operationssjuksköterskor anställdes och andra operationer flyttades för att göra det möjligt att operera fler med urotelial cancer på sjukhuset. Trots detta är väntetiderna fortfarande för långa.

Som orsak anges inte bara brist på specialistutbildade sjuksköterskor utan även specialistläkare. Men även bristande operationskapacitet och för få mottagningsrum har bidragit.

– Vi måste givetvis göra allt vi kan för att förbättra tillgängligheten för patienterna och vi arbetar med det på olika sätt. Vi ser att vi kunnat reducera en del av de flaskhalsar som bidragit till för långa väntetider, men samtidigt tillkommer det nya som gör att väntetiderna är fortsatt för långa, säger Sus förvaltningschef Björn Ekmehag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida