Arbetsmiljö

Larmade om dålig arbetsmiljö – fick svar efter ett halvår

Larmade om dålig arbetsmiljö – fick svar efter ett halvår
Carina Hansen har arbetat på Södersjukhusets kardiologklinik i sex år. Trots det är hon en av de sjuksköterskor som varit där längst.

När de förtroendevalda på Södersjukhusets kardiologavdelningar bad om hjälp med den dåliga arbetsmiljön dröjde det ett halvår innan ledningen svarade. Nu går Vårdförbundet vidare med anmälan till Arbetsmiljöverket.

Bakgrunden till sjuksköterskornas missnöje är att arbetsgivaren inför sommaren 2015 ändrade bemanningsmålen på Södersjukhusets tre kardiologavdelningar i Stockholm. Från att varje sjuksköterska tidigare ansvarade för 5-7 patienter skulle de plötsligt ha hand om 7-9 patienter.

Enligt Vårdförbundets förtroendevalda infördes förändringen utan dialog med personalen, även om verksamhetschefen i sitt svar säger det motsatta.

– Det kanske inte låter så mycket med 7-9 patienter, men de som kommer hit är jättesjuka. Vi har haft nya sjuksköterskor som på grund av vårdtyngden slutat redan innan de gått klart introduktionen. De vill inte vara här eftersom de inte ens hinner prata med patienterna, säger sjuksköterskan Carina Hansen som är förtroendevald på en av de tre avdelningarna.

”Pressat till gränsen”

I juni i år skrev hon och de övriga förtroendevalda på avdelningarna ett gemensamt brev till ledningsgruppen där de beskriver hur en majoritet av Vårdförbundets medlemmar upplever en allt mer ansträngd arbetsvardag och att de bristfälliga resurserna pressas till gränsen för vad som är rimligt. De påtalade att de åtgärder som hittills vidtagits inte räcker för att garantera patientsäkerheten.

Efter flera påtryckningar och hot om att gå vidare till Arbetsmiljöverket kom till slut ett svar från verksamhetschefen i december. Där fanns ingen förståelse för oron på arbetsplatsen. På punkt efter punkt argumenterar verksamhetschefen i stället emot de risker i arbetsmiljön som Vårdförbundet fört fram.

”Får svar om dödlighet”

Ett av önskemålen från personalen är att man ”i enlighet med rådande forskning” ändrar bemanningsmålen till sex patienter per sjuksköterska”. Verksamhetschefen hävdar att forskningen inte är entydig på den punkten och hänvisar till att trots att Norge har minst antal patienter per sjuksköterska är dödligheten bland den högsta i en jämförelse med flera länder. 

Verksamhetschefen påpekar också att Stockholms läns landsting under förra året erbjöd sjuksköterskorna en delfinansierad vidareutbildning inom medicin och hjärtvård och att intresset beklagligtvis var tämligen lågt bland kardiologens grundutbildade sjuksköterskor.

”Ni är friskare än andra”

När Vårdförbundet i sin skrivelse berättar att arbetsmiljön blivit allt mer ohälsosam svarar verksamhetschefen med statistik som visar att frisktalet är högre i kardiologens sjuksköterskegrupp i jämförelse med sjukhuset i övrigt. Ingenting talar heller för att personalomsättningen är högre bland kardiologens sjuksköterskor. Under förra året var den 16 procent på kardiologen, mot 17 procent på Södersjukhuset som helhet, skriver hon.

I sin anmälan skriver de förtroendevalda att ”Det upplevs inte som att våra åsikter gällande arbetsmiljö och bemanningsmål till fullo nått ledningsgruppen eller tagits på allvar.”

Svaret från verksamhetschefen uppfattar de som ett ”icke-svar” och går nu vidare med sin anmälan till Arbetsmiljöverket, som de hoppas ska ta deras upplevelser på större allvar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida