Bedömningsstöd

Larmcentral tar hjälp av artificiell intelligens

Larmcentral tar hjälp av artificiell intelligens
Sjukvårdens larmcentral tar emot samtal från patienter i Uppsala och Västmanland. Larmcentralen bemannas av sjuksköterskor dygnet runt, som avgör hur akut situationen är. Foto: Hannes Ljung/Akademiska sjukhuset.

Med hjälp av artificiell intelligens ska sjuksköterskorna vid Larmcentralen i Uppsala kunna dra säkrare slutsatser om patienternas vårdbehov. Det är tanken med ett nytt bedömningsvertyg som nu håller på att utvecklas.

– Det nya bedömningsverktyget blir ett stöd vid bedömning av patienter med komplexa underliggande sjukdomsbilder. Syftet är att öka precisionen och uppfylla ambitionen att ge rätt vård till rätt person i rätt tid, säger Douglas Spangler, projektledare vid ambulanssjukvården vid Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.

Det nya it-baserade stödet blir delvis självlärande. Samtidigt som den som ringt upp pratar med larmsjuksköterskan kommer programmet att i realtid och med hjälp av så kallad artificiell intelligens kunna jämföra data från tusentals andra patienter med liknande symtom. Resultatet kan sjuksköterskan direkt ta hjälp av för att bedöma patientens tillstånd och behov av vård.

Under två år ska bedömningsstödet utvecklas, införas och utvärderas som ett pilotprojekt vid Larmcentralen i Region Uppsala. På sikt är tanken att det ska införas även i Sörmland och Västmanland.

Sjukvårdens larmcentral

I maj 2015 startades Sjukvårdens larmcentral som är den första i Sverige som drivs av Region Uppsala själva.

Larmcentralerna i Uppsala och Västmanland arbetar tillsammans som en enhet.

Larmcentralerna har ansvaret för dirigeringen av alla ambulanser i de båda länen och betjänar ca 625 000 invånare.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida