framtidens primärvård

Lika bra eller bättre vård när sjuksköterskor ersätter läkare

Lika bra eller bättre vård när sjuksköterskor ersätter läkare
Den avancerade specialistsjuksköterskan Marie Kelly-Williams arbetar på en vårdcentral i England som drivs av sjuksköterskor. Hon tror att kommunikationen är avgörande för att patienterna är så nöjda. Här träffar hon Qudsia Ahmed, själv pensionerad anestesiläkare. Foto: Åsa Westerlund

När sjuksköterskor tar över läkaruppgifter inom primärvården leder det till likvärdig eller bättre hälsa för patienterna. Det visar en stor översikt av den samlade forskningen på området.

Dessutom är patienterna mer nöjda när de får vård av specialistutbildade sjuksköterskor jämfört med läkare. Det visar en sammanställning av forskning från flera länder som gjorts av det ansedda Cochrane-institutet.

Det är inte bara i Sverige som man vill flytta mer av vården från sjukhus till primärvård och prövar lösningar där sjuksköterskor tar över en del av det som traditionellt skötts av läkare för att öka tillgängligheten, effektiviteten och vårdkvaliteten.

Läs också: Toppbetyg – sjuksköterskor driver vårdcentral

En åldrande befolkning, fler patienter med kroniska sjukdomar och samsjuklighet samt ett ökat fokus på förebyggande vård gör att allt fler länder söker nya lösningar på hur man ska kunna ge patienterna den bästa vården.

Läs också: Patienter ska få snabbare bedömning – men inte alltid av läkare

Ställer diagnos och behandlar

Ett expertteam från Cochrane har gjort en sammanställning av den forskning som finns när det gäller sjuksköterskor som ersätter läkare inom primärvården. Det handlar om specialistsjuksköterskor och det som i flera länder kallas nurse practitioners, som ställer diagnos, behandlar kroniska sjukdomar, ger hälsorådgivning eller tar hand om akuta problem.

Läs också: I Övertorneå saknas varken sjuksköterskor eller läkare

Totalt 18 randomiserade studier ingår i Cochranes utvärdering. Studierna är framför allt gjorda i höginkomstländer som Storbritannien, USA, Nederländerna och Kanada, men en av dem är gjord i Sverige.

Mer nöjda patienter

Resultatet visar att när det gäller kroniska och vissa akuta fysiska problem ger specialistsjuksköterskor lika bra, eller till och med bättre vård jämfört med primärvårdsläkare. Utfallet för patienternas hälsa blir också lika bra eller bättre. Patienterna är mer nöjda.

Forskningen visar också att besöken hos sjuksköterska är något längre än hos läkaren. Jämfört med läkare så är det något fler återbesök för dem som träffar sjuksköterska. Det är däremot ingen skillnad när det gäller antalet förskrivningar eller beställda prover.

Läs hela Cochrane-rapporten här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida