Lokaler och logistik fokus för influensakoordinator

Yrke: influensakoordinator. Arbetsuppgifter: ändras hela tiden. Sjuksköterskan Annica Jonasson är spindeln i nätet när landstinget Västernorrland massvaccinerar.

Snart startar den största vaccinationskampanjen i Sveriges historia. Nio miljoner svenskar ska stickas och frågan är om det inte är nästan lika många frågor ska lösas under vägen.

Arbetsuppgifterna förändras dagligen

Landstingen har lite olika strategier för att sköta allt som rör vaccinationerna. Vissa har tillsatt en vaccinationsgrupp, andra utser en särskild influensakoordinator som landstinget Västernorrland. Annica Jonasson tillfrågades bara härom veckan och håller fortfarande på att bilda sig en uppfattning om vad jobbet innebär.

– Uppgifterna förändras från dag till dag. En sådan här massvaccination har aldrig gjorts förut så det gäller att hela tiden lösa det som man ställs inför, säger hon.

Men hon är inte ensam, varje vecka har hon stabsmöten med landstingets smittskyddsläkare och det finns också personer inom primärvården att bolla med.

Lokalbrist och logistikfrågor 

Eftersom Västernorrland ska sköta vaccinationerna utanför den ordinarie verksamheten har Annica Jonasson varit ute och letat lokaler som exempelvis nedlagda skolor. Hon ordnar också samordnare på varje vaccinationsenhet i de sju kommunerna och raggar pensionerade medarbetare och annan personal som kan rycka in när vaccinationerna startar.

– Det är en väldig logistikfråga personalmässigt men gensvaret är jättepositivt, säger Annica Jonasson.

Varför blev just du influensakoordinator?

– Jag har jobbat både i primärvården, kommunen och privat inom företagshälsovården. Dessutom var jag med och startade en intern bemanningsverksamhet i landstinget så jag har en hel del kontakter, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida