Vårdförbundets statistik

”Bra löneutveckling – men det räcker inte”

”Bra löneutveckling – men det räcker inte”
I Dalarna fick landstingsanställda medlemmar i Vårdförbundet drygt 2 000 kronor mer i månaden under förra året. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundets grupper i landstingen fick i snitt 4,4 procent högre löner förra året. Det är bra, men inte tillräckligt, anser förhandlingschefen. Högsta löneökningarna fick Vårdförbundets medlemmar i Region Dalarna. De fick drygt 2 300 kronor mer i månaden i snitt. 

I dag presenteras Vårdförbundets statistik för löneutvecklingen i hela landet under 2015.  När det gäller landstingen och regionerna hamnar Dalarna i topp med 7,7 procent följt av Västmanland med 7 procent för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i snitt. Båda har gjort speciella lönesatsningar på Vårdförbundets grupper under förra året.

– Arbetsgivarna måste fortsätta satsa på högre löner för att säkra kompetensförsörjningen. Gör man inte det slutar våra sjuksköterskor, de är rörliga idag. De vägrar att inte bli rätt värderade, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

4,4 procent i genomsnitt

Löneutvecklingen för de fyra yrkesgrupperna över hela landet landade på 4,4 procent i genomsnitt i landstingen, det är drygt 1 300 kronor. För kommunerna blev det 3,6 procent, vilket motsvarar drygt 1 100 kronor. Riktvärdet för industrin, som alla grupper jämförs med, var 2,2 procent.

– Det har gått bra för oss, liksom under de två tidigare åren. Men det går alldeles för långsamt. Vi måste uppvärdera de här kvinnodominerade yrkena i offentlig sektor som har hög kompetens och lång utbildning. De är fortfarande undervärderade, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets chefsförhandlare.

Sörmland i botten

Alla kommer inte känna igen sig i sifforna eftersom genomsnitt innebär att vissa fått högre medan andra fått lägre höjning.

– Vårdförbundet strävar efter en större lönespridning för att det ska löna sig med vidareutbildning och för att lönerna då stiger för alla på sikt, säger Annelie Söderberg.

I botten bland landstingen hamnade Sörmland som höjde lönerna med 2,9 procent förra året. Samtidigt blir vårdkrisen allt värre där.

– Det är märkligt att Sörmland satsat så lite och tror sig kunna hålla nere löner och ha dåliga arbetsvillkor. Det är ju konkurrens om sjuksköterskorna och det är lätt att pendla därifrån till andra tätorter.

Totalt sett fick barnmorskor i Västmanland störst lönelyft med en genomsnittlig ökning på 10,9 procent. Sämst löneutveckling hade biomedicinska analytiker i Västernorrland med 2, 2 procent i snitt.

Snitt för kommunerna: 32 265 kr

Vad gäller sjuksköterskor som arbetar i kommunerna så ökade lönerna mest i Kronoberg med 4,4 procent och sämsta löneutvecklingen förra året hade Jämtlands kommuner med 2,8 procent. Däremot har Jämtlands kommuners sjuksköterskor inte sämst löner utan hamnar mitt på rikssnittet som är 32 265 kr i månadslön.

Bland sjuksköterskor i kommunerna så har Stockholms sjuksköterskor högst lön, 36 539 kr, följda av Skåne och Östergötland.

Privata sektorn tjänar mer

Sjuksköterskor som jobbar i den privata sektorn tjänar i snitt 2 000 kronor mer i månaden än landstingens nivå. Genomsnittslönen för privat anställda är 32 755 i riket.

Bland de privat anställda steg lönerna mest i Värmland, med 6,7 procent om cheferna inte räknas med.

Alla löner för de olika yrkesgrupperna inom landsting, kommun och privat sektor finns på Vårdförbundet.

Fakta

Högsta snittlön sjuksköterskor

  • Stockholm 32 288 kr
  • Dalarna 31 884 kr
  • Skåne 31 465 kr

Lägsta snittlön sjuksköterskor

  • Västernorrland 29 107 kr
  • Blekinge 29 531 kr
  • Kalmar 29 769 kr

Källa: Vårdförbundet. Gäller landstingsanställda utom chefer inklusive fasta tillägg, utan ob och rörliga tillägg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida