Forskning

Stöd via internet hjälpte föräldrar till barn med cancer

Symtom på traumatisk stress och depression minskade jämfört med föräldrar som stod på en väntelista för stöd, visar en ny svensk studie.

Tidigare forskning har visat att många föräldrar till barn som behandlas för cancer upplever symtom på traumatisk stress och depression. I en studie som genomförts av forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet visar det sig nu att föräldrarnas symtom kan lindras om de får psykologiskt stöd via internet.

I studien jämfördes föräldrar som lottats till att genomgå ett tio veckor långt kbt-program bestående av självhjälp via internet med stöd via e-post från en psykolog med föräldrar som lottats till en väntelista och som fick tillgång till programmet senare.

Föräldrarna fick via internet hjälp att hantera sin stress med hjälp av avslappningsträning, problemlösning och olika hanteringsstrategier för jobbiga tankar och känslor.

Föräldrarna med tillgång till programmet minskade sina symptom på traumatisk stress och depression i högre utsträckning än de som var på väntelista. Dessa resultat stod sig vid uppföljning tolv månader efter programmet.

– Vi skulle önska att resultaten verifierades i en större studie men tills vidare så tyder resultaten på att denna form av stöd är lovande för föräldrar till barn som behandlas mot cancer och som kan tänka sig att få stöd och hjälp via internet, säger Louise von Essen, professor i klinisk psykologi, i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Studien – Twelve-month follow-up of a randomized controlled trial of internet-based guided self-help for parents of children on cancer treatment – presenteras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Medical Internet Research.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida