Debatt

”Magnetsjukhus kan hejda sjuksköterskeflykten”

”Magnetsjukhus kan hejda sjuksköterskeflykten”
Cecilia Olsson, ordförande för Sjuksköterskor i cancervård.

I en debattartikel pläderar två specialistutbildade sjuksköterskor för magnetsjukhus. Med omvårdnadskompetens i ledningsgrupper kan sjuksköterskorna stimuleras att stanna i vården.

En ond spiral av hög personalomsättning, överbeläggningar, övertid och pressande arbetsmiljö gör det allt svårare att rekrytera sjuksköterskor – och särskilt sjuksköterskor med specialistutbildning. Magnetsjukhus kan vara en lösning, skriver Cecilia Olsson och Helena Ullgren, som sitter i styrelsen för Sjuksköterskor i cancervård, i en debattartikel i Dagens Medicin.

De berättar om forskning som visar att bristande ledarskap är en viktig orsak till att sjuksköterskor inom cancervård slutar sina arbeten. Ledningen är avgörande för att behålla kompetent personal, anser skribenterna, som menar att något nu måste göras för att vända utvecklingen.

Fungerande team

Magnetsjukhus kännetecknas av att sjuksköterskor finns representerade i sjukhusledningen. Studier visar att sjukhusen också har fler sjuksköterskor med specialistutbildning och bra arbetsmiljö, där sjuksköterskor, läkare och övrig personal har ett nära och fungerande samarbete.

Den världskända amerikanska omvårdnadsprofessorn Linda Aiken är en av dem som i sin forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan sjuksköterskors utbildningsnivå och patientsäker vård.

Artikelförfattarna skriver att magnetsjukhus med sin platta organisation och decentraliserat beslutsfattande är en framgångsfaktor. Sjuksköterskor där skattar arbetstillfredsställelsen högt samtidigt som sjukskrivningstal som beror på stress och utbrändhet är låga.

Saknar omvårdnad i toppen

De är kritiska till vår svenska hierarkiska sjukvård där beslut om hur vården ska organiseras fattas av ledningsgrupper – ofta utan omvårdnadskompetens. Sjuksköterskans kompetens – som behövs för att vården ska vara effektiv och patientsäker – tillvaratas inte som den borde.

För att säkra kvaliteten i svensk cancervård anser skribenterna att ledarskapet och specialistutbildade sjuksköterskors ansvar och utvecklingsmöjligheter bör göras tydligare. Med fler karriärvägar och fler sjuksköterskeledda mottagningar kan specialistkunskapen komma att stanna i vården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida