Hot och våld i vården

Mamma misshandlade sjuksköterska

När sjuksköterskan misslyckades med att ta blodprov på den treåriga flickan slog mamman plötsligt till sjuksköterskan med knuten näve. Mamman tvingas nu betala såväl böter som skadestånd.

Händelsen inträffade enligt Expressen på en vårdcentral i Malmö. Innan blodprovet skulle tas på den treåriga flickan satte sjuksköterskan på en bedövningssalva på barnets handrygg. När det väl var dags började flickan, som satt i mammans knä, att skrika och protestera.

Trots upprepade försök lyckades sjuksköterskan inte att få in nålen rätt. I tingsrätten ska mamman enligt Expressen ha förklarat hur hon enträget vädjade till sjuksköterskan ”Ta ut nålen. Har du inget hjärta” och ”Det är mitt barn. Jag bestämmer” men att sjuksköterskan inte svarade.

När en kollega kom in i undersökningsrummet och bad sjuksköterskan att ge upp sina försök brast det för mamman. Med knuten näve slog hon två gånger till sjuksköterskan som i tingsrätten uppgav att hon ”är glad att inte tänderna åkte ut”.

Mamman åberopade nödrätten, men tingsrätten konstaterade att den inte gäller eftersom blodprovstagningen varken hotade flickans eller mammans liv eller hälsa. I stället dömdes hon till villkorlig dom och dagsböter, samt att betala ett skadestånd på 7 500 kronor till sjuksköterskan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida