Många brister i vården av äldre

Många brister i vården av äldre
Socialstyrelsen har funnit en rad brister i vården av de äldre och mest sjuka. Arkivbild: Colourbox

Olämpliga läkemedel, svårt att få tag på läkare och vård på fel ställe. Det är några av de brister som Socialstyrelsen har upptäckt i landstingens och kommunernas vård av äldre, visar två nya rapporter.

Omkring 300 000 personer i Sverige är över 65 år och bland de mest sjuka äldre. Många av dem är helt beroende av andra personer för att klara vardagen. Ändå brister vården och omsorgen av dessa människor.

I två rapporter presenterar Socialstyrelsen en lång rad av bristerna.

  • 28 000 av de mest sjuka äldre vårdades under 2010 på sjukhus för ett sjukdomstillstånd som en väl fungerande primärvård och äldreomsorg hade kunnat förebygga.
  • 49 000 av de mest sjuka hade behandlats med minst ett läkemedel som kan vara olämpligt att ge äldre personer.
  • 28 000 använde minst tre psykofarmaka samtidigt.
  • Hälften av landstingen har inte beskrivit de mest sjuka äldres särskilda behov i sina uppdrag till primärvården.
  • Den basala hemsjukvården brister i tillgänglighet och läkarmedverkan.
  • De mest sjuka äldre riskerar att missgynnas av vårdvalssystemet.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida