Många risker vid telefonrådgivning

Begränsad tillgänglighet, stresskapande mål och lätt att för tidigt sikta in sig på en bestämd diagnos. Det här är några risker med telefonrådgivningen enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har granskat centrala telefonrådgivningar och rådgivningar på vårdcentraler i sju län, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland, Örebro och Södermanland. Granskningen gjordes sedan man hade fått in ett antal Lex Maria-ärenden med koppling till telefonrådgivningen.

– På många enheter arbetar de mycket för att förbättra telefonrådgivningen. Många som sitter där får också ett bra stöd från ledningen, men på en del vårdcentraler behövs förbättringar, till exempel kontinuerlig uppföljning och tolkhjälp, säger den ansvariga för utredningen, Karin Dahlberg på Socialstyrelsen i Örebro.

Stora skillnader

Hon säger att det finns skillnader. På de centrala sjukvårdsupplysningarna ställs krav på utbildning och erfarenhet medan det på vårdcentraler inte är ovanligt att nyanställda distriktssköterskor får arbeta med telefonrådgivning.

I rapporten pekar Socialstyrelsen på en rad patientsäkerhetsrisker, bland annat:

* Röststyrda system kan vara svåra att hantera för patienter. 

* Begränsad tillgänglighet på många vårdcentraler. 

* Lätt att tidigt sikta in sig på en diagnos och inte ställa följdfrågor för att utesluta andra diagnoser. 

* Att inte ha en läkare att tillfråga.

* Ett bra beslutsstöd saknas.

Hoppas på förbättringar

Nu hoppas Socialstyrelsen att undersökningen ska leda till att förbättringar genomförs.

– Målet med undersökningen är ju att förbättra patientsäkerheten, säger Karin Dahlberg.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund betonar i en kommentar bland annat vikten av att arbetsgivaren erbjuder nödvändig utbildning och att det finns ett bra beslutsstöd. Hon säger också att arbetsorganisationen måste tillåta att varje samtal får ta den tid som behövs.

– Vården måste utformas efter de behov som individen har. En väl fungerande sjukvårdsrådgivning, där vårdtagaren direkt i telefon får råd och hjälp att hamna rätt, ökar tillgängligheten och tilliten till vården, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida