Kirurgveckan

Fler sjuksköterskor än någonsin på kirurgveckan

Fler sjuksköterskor än någonsin på kirurgveckan
Sjuksköterskorna Felicia Nordström, Jannica Hansson och Linda Fogelberg deltog på Kirurgveckans första dag. Foto: Anders Olsson

Kirurgveckan är inte enbart till för kirurger. Av drygt 1 450 deltagare är 236 sjuksköterskor med på den 21:a kirurgveckan som inleddes på Malmö Live i dag.

22 augusti 2016

Under veckan delar olika professioner med sig av vetenskapliga rön, knyter sociala kontakter och får bekanta sig med nya medicintekniska produkter från industrin. Eller som de själva uttrycker det på sin webb: ”Det viktigaste med kirurgveckan och själva kärnan är ju att hela tiden förbättra sjukvården och göra behandlingar och omhändertagande av våra patienter bättre.”

Intressanta föreläsningar

– Jag har kommit hit för att se om det finns några spännande nyheter att ta del av, och för att träffa kolleger och trevliga människor. I dag har jag varit på en föreläsning om kvalitetsregister och kvalitetsregistrering, det var väldigt intressant, säger Jannica Hansson, sjuksköterska på Sophiahemmets kirurgmottagning i Stockholm.

Linda Fogelberg och Felicia Nordström arbetar på kirurgkliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Båda har under dagen varit med på flera föreläsningar som de tyckte var intressanta. Den som gjorde mest intryck på dem var en föreläsning om kirurgi i ett globalt perspektiv.

– De problem vi har här i Sverige upplevs inte nödvändigtvis som ett problem i andra delar av världen, säger Linda Fogelberg.

Hon får medhåll av Felicia Nordström som lägger till att det inte bara är vi som kan lära dem som arbetar i utvecklingsländer hur vården ska bedrivas utan att det också kan fungera tvärtom, att vi faktiskt kan lära väldigt mycket av dem.

Vårdvetenskap

Flera av föredragen ska under veckan att hållas av sjuksköterskor inom ämnet vårdvetenskap. Bland annat kommer deltagarna att få höra en sjuksköterskas egna erfarenheter av att bli vårdad, men också hur ett vårdförlopp kan se ut ur patientens perspektiv.

Ett annat ämne som sjuksköterskor kommer att ta upp är att bra kompetens aldrig kan ersätta ett dåligt bemötande och vilken viktig roll specialistsjuksköterskorna har inom den kirurgiska vården.

Tiotal abstract

Ett drygt tiotal av de abstract som lämnats in till kirurgveckan handlar om studier som gjorts av sjuksköterskor eller om sjuksköterskors roll i olika sammanhang.

Specialistsjuksköterskan Michaela Dellenmark Blom har exempelvis ingått i ett forskningsteam som försökt ta reda på hur unga människor upplever det ärr som uppstår efter att ha opererats för esofagusatresi (missbildning där en del av matstrupen saknas).

Av det 40-tal barn som svarade (medelåldern var 13 år) tyckte drygt hälften att det var tjatigt när andra frågade om ärren. Nästan lika stor andel tyckte att det kändes jobbigt när ärren syntes för andra och ungefär var tredje svarade att de brydde sig om hur de klädde sig på grund av sina ärr.

Smärtlindring

En annan studie av Eva Jangland från universitetet i Adelaide i Australien och Åsa Muntlin Athlin vid universitetet och Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att patienter som kommer in till ett sjukhus på grund av akuta buksmärtor inte alltid får den smärtlindring de skulle behöva, varken på akuten eller vårdavdelningen.

I fjol deltog cirka 210 sjuksköterskor på Kirurgveckan, som då hölls i Örebro. I år har siffran stigit till 236. Men även undersköterskor deltar. Exempelvis har Sophiammet förutom tre sjuksköterskor även skickat två undersköterskor, Marie Björk och Elwira Wolf, till kongressen..

– Undersköterskor kommer alldeles för sällan ut på den här typen av evenemang, vilket det borde, säger deras sjuksköterskkollega Jannica Hansson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida