Karriär

Margaretha har fått världens längsta titel

Margaretha har fått världens längsta titel
Häromdagen uppvaktades Margaretha Jenholt Nolbris (t.v.) av Vårdförbundets Malin Bergander. Med blommor och present gratulerades hon till den nya titeln. Foto: privat.

Universitetssjukhusöversjuksköterska. Så kan Margaretha Jenholt Nolbris titulera sig från årsskiftet. En kul bekräftelse säger sjuksköterskan som har sitt hjärta i barnsjukvården.

När Vårdfokus når Margaretha Jenholt Nolbris på telefon har hon just avslutat ett möte med en kollega och it-folk från Västra götalandsregionen om att gemensamt utforma en informationssida inom hälso- och sjukvård som riktar sig till barn och ungdomar. Hon är en person som alltid har många järn i elden.

‒ Det är ju så grymt kul att jobba! Man får vara med i det stora och i det lilla och för mig har allting samma betydelse, säger Margaretha Jenholt Nolbris.

Lektor och forskare

Hon är specialiserad på pediatrisk omvårdnad och disputerade 2009 med avhandlingen Att vara syskon till ett barn eller ungdom med cancersjukdom. Margaretha Jenholt Nolbris arbetar för närvarande som lektor och forskare vid Göteborgs universitet och är engagerad i grund- och specialistutbildningar för sjuksköterskor. Hon undervisar och handleder, forskar och bedömer forskningsanslag.

Titeln översjuksköterska fick Margaretha Jenholt Nolbris för några år sedan och nu tillhör hon dessutom den lilla skara på Sahlgrenska som kan titulera sig universitetssjukhusöversjuksköterska, som är en nivå upp.

‒ Ja, det ska ju vara så himla flashigt och jag skrattade faktiskt när mina kompisar påpekade att jag nu säkert har världens längsta titel. Det är ju ingen titel jag använder till vardags, men den kan vara bra när man vill uppnå ett gott syfte. Man kan komma med i andra gäng, så att säga. Och så är det förstås en kul bekräftelse.

Höga krav

Titeln får man söka och sedan lämnar en bedömningsgrupp förslag till sjukhusdirektören som fattar beslut om vilka som ska få titeln. Bland de 16 som utsågs för 2020 var Margaretha Jenholt Nolbris den enda sjuksköterskan. Dessutom var det två fysioterapeuter, en psykolog, en arbetsterapeut, en ortopedingenjör och resten läkare.

Som kompetenskrav för samtliga universitetssjukhusöverprofessioner krävs bland annat klinisk tjänstgöring på minst 30 procent, minst tio års tjänstgöring i professionen, docent och pågående forskning med aktuella projekt och publikationer.

Karriärtitlar På Sahlgrenska

Sedan 2017 har Sahlgrenska universitetssjukhuset titeln ”över…” för disputerade medarbetare med akademisk vårdutbildning. De som utses får ett lönepåslag med 5 000 kronor. Inom Vårdförbundets yrkesgrupper finns:

  • 39 översjuksköterskor
  • 5 överbarnmorskor
  • 1 överoperationssjuksköterska
  • 12 överbiomedicinska analytiker

Dessutom finns befattningen ”universitetssjukhusöver…” som ger ytterligare påslag med 2 000 kronor. Det finns hittills 11 universitetssjukhusöversjuksköterskor på Sahlgrenska.

Margaretha Jenholt Nolbris har sitt hjärta på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg där hon började 1974.

‒ 1988 fick jag en lungskada efter att ha blandat så mycket antibiotika. Det gjorde att jag inte kunde arbeta kvar kliniskt, så då tänkte jag att jag får ta en annan roll, berättar hon.

Syskonens roll

Som konsultsjuksköterska i barn-onkologisk vård, hade Margaretha Jenholt Nolbris åkt hem till barn som dog i sitt hem. Hon såg att syskonen riskerade att bli bortglömda, att de kände sorg men inte hade någon att dela sina tankar och känslor med. Det här ledde in henne på temat för hennes forskning och avhandlingen där hon intervjuade syskon till barn som behandlades för cancer eller hade dött av sin sjukdom.

‒ Jag har fortsatt att forska och arbeta med de här frågorna och intresserar mig mycket för hur man enkelt kan kommunicera kring känslor, tankar och situationer.

Det senaste projektet handlar om barnens situation under covidpandemin. I ett forskningsprojekt har hon, tillsammans med kollegor nationellt och studenter på magisternivå, skickat ut en webbenkät och frågat vad de har för tankar kring covidpandemin, om de är oroliga, om de är isolerade, om de vill bli vaccinerade och så vidare. Just nu analyseras 1 400 svar som kommit in.

‒ I allt jag gör vill jag ha barnens egna perspektiv, säger Margaretha Jenholt Nolbris.

I slutet av året fyller hon 65, men det finns inga tankar på att gå i pension.

‒ Nej, jag planerar inte att dra ner på takten. Men jag tar ett år i taget.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida