Avtal 2019

Medlare kallas in av Vårdförbundet och SKL

Medlare kallas in av Vårdförbundet och SKL
Både Joakim Larsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, och Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro uttalar sig i dag om avtalsförhandlingarna i var sin debattartikel i Dagens Samhälle.

Vårdförbundet har tillsammans med arbetsgivarparterna Sveriges kommuner och landsting och Sobona kommit överens om att kalla in medlare  i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal.

– Vi ser att vi trots en viss samsyn i problembeskrivningen fortfarande står långt ifrån varandra. Nu tar vi hjälp av medlare för att se hur vi kan komma vidare i förhandlingen, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg i en kommentar till förhandlingsläget.

Medlarna ska utses gemensamt av parterna. Vilka det blir är ännu inte klart.

Det nuvarande kollektivavtalet löpte ut den 31 mars. Det förlängdes i början av april och gäller tills vidare under medlingen.

Avtalet som förhandlas rör nya lön- och anställningsvillkor för cirka 90 000 av Vårdförbundets barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i landets regioner, kommuner och kommunala bolag.

I förhandlingarna kräver Vårdförbundet:

 • God löneutveckling till alla plus 10 000 kronor extra i månaden till ”särskilt yrkesskickliga”.
 • Kortare arbetstid för nattarbetare i kommunerna enligt nattavtalet.
 • En fungerande löneprocess lokalt och samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning.

Dömt ut kravet på 10 000

Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, nye ordförande Anders Knape (M) har tidigare dömt ut kravet på 10 000 kronor i månaden för särskilt yrkesskickliga som orealistiskt.

I en debattartikel i dagens Dagens Samhälle förklarar Joakim Larsson och Ulf Olsson, ordförande respektive vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, att SKL och Vårdförbundet är överens om att kompetensförsörjningen i vården är den största utmaningen. Däremot är man inte överens om hur man ska möta utmaningen.

De nämner inte Vårdförbundets krav på 10 000 kronor till de mest yrkesskickliga, men skriver att lön är ett av flera verktyg för att behålla och utveckla medarbetare. Samtidigt påtalar de att sjuksköterskor tillsammans med lärare och undersköterskor är de som förbättrat sitt löneläge mest jämfört med 383 andra yrken mellan 2014 och 2017.

”Arbetsgivaren oerhört passiv”

– Vårdförbundet hade förväntat sig att SKL och Sobona skulle visa ett större engagemang för att lösa vårdens största utmaning när vi nu sitter ned vid förhandlingsbordet för första gången på åtta år. Arbetsgivarsidan är dock oerhört passiv, vilket får oss att undra vilken instruktion SKL:s styrelse har gett sin förhandlingsdelegation, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i en annan debattartikel i Dagens Samhälle.

Hon skriver att Centerpartiet i valrörelsen lyfte att vården behövde insatser för att bekämpa personalbrist och vårdköer, bland annat genom karriärtjänster och en särskild lönesatsning. Moderaterna lyfte förbättrade arbetsvillkor som en viktig faktor för att locka fler till vårdyrkena. Socialdemokraterna tyckte att lönerna behövde höjas, men att det bör ske i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

– Nu är vi här med konkreta förslag på lösningar på vårdkrisen. Vi är beredda att förhandla, men var är ni? frågar sig Sineva Ribeiro i artikeln.

Vad händer nu?

 

 • Just nu pågår avtalsförhandlingar om nya lön- och anställningsvillkor för Vårdförbundets yrkesgrupper i landets regioner, kommuner och kommunala bolag.
 • Vid förhandlingsbordet sitter Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationerna SKL (regioner och kommuner) och Sobona (kommunala bolag).
 • Nuvarande avtal gick ut den sista mars, men är förlängt och gäller tills vidare.  Parterna tar nu hjälp av medlare för att komma överens. 
 • Förhandlingarna gäller Huvudöverenskommelsen (HÖK). I HÖK:en ingår löneavtalet, avtalet om allmänna bestämmelser, AB och bilagor som exempelvis nattarbetstidsavtalet.


Vad gäller för mig?

 • När centrala förhandlingar pågår får inte fack och arbetsgivare förhandla lokalt. Du kan ha lönesamtal med din chef, men ni kan inte prata kronor och ören.
 • Nuvarande villkor gäller tills ett nytt avtal är på plats.

Vilka krav ställer Vårdförbundet i förhandlingarna?

 • God löneutveckling till alla plus 10 000 kronor extra till "särskilt yrkesskickliga".
 • Kortare arbetstid för nattarbetare i kommunerna enligt nattavtalet.
 • En fungerande löneprocess lokalt och samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida