Äldrevård

Miljonbelopp i böter för bristande nattbemanning

Miljonbelopp i böter för bristande nattbemanning
Nu ska Sveriges kommuner och landsting, SKL, ta fram rekommendationer för hur vårdgivarna ska få tillräckligt med nattpersonal på särskilda äldreboenden. Arkivbild. Colourbox

Trots att regeringen förra året beslutade om att äldre och demenssjuka på särskilda boenden ska ha tillgång till personal nattetid finns fortfarande stora brister. Inspektionen för vård och omsorg har utfärdat böter på över en halv miljon kronor var till sex särskilda boenden.

30 januari 2017

Det var i april förra året som regeringen sjösatte den förordning som skulle se till att äldre och demenssjuka på särskilda boenden kan få hjälp av personal även på natten. Bemanningen nattetid hade länge kritiserats och nu ville regeringen se en ändring.

Nu visar en granskning som Sveriges Radio Ekot gjort att det fortfarande finns boenden som har alldeles för lite personal på natten. Det kan handla om boenden där en personalstyrka på två personer ska ha uppsikt över patienter på fyra våningsplan på natten eller avdelningar som har kodlås. Eftersom de dementa ofta inte klarar att trycka in koden är de i princip inlåsta, vilket är förbjudet.

Ingen förändring

Ekot har gått igenom ett 40-tal anmälningar om bristande nattbemanning som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo fått. Anmälningarna gäller både kommuner och privata vårdbolag och Ivo har krävt förbättringar av ett trettiotal av de anmälda vårdgivarna där de äldre lämnats ensamma nattetid. Minst sex av dem har fått böter på över en halv miljon kronor var.

Michaela Hecht Gunnarsson, inspektör på Ivo, säger till Ekot att de inte sett någon större skillnad efter regeringsbeslutet förra året, utan att bristerna är desamma på vissa äldreboenden där man har låg bemanning.

I ett reportage som Vårdfokus gjorde förra året varnade också flera experter för att den nya förordningen är tandlös eftersom det fortfarande är upp till varje boende att besluta om bemanning.

Det här säger regeringsbeslutet

Ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) 2 kap, §3. "I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa."

Den började gälla den 15 april 2016.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida