Granskning

Ministern självkritisk efter specialistsatsningen

Ministern självkritisk efter specialistsatsningen
Förutom ytterligare satsningar på betald utbildning vill Annika Strandhäll (S) införa ett kliniskt och nationellt samordnat introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor och satsa på fler handledare på praktiken.

Socialminster Annika Strandhäll (S) är inte nöjd med att det saknas så många studenter på specialistutbildningarna för sjuksköterskor i höst. Men hon vill se ytterligare satsningar, något hon delar med Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall.

När Vårdfokus berättar för socialminister Annika Strandhäll (S) att var femte plats på specialistutbildningarna för sjuksköterskor står tom i höst är hon självkritisk.

?– Självklart kan vi inte vara nöjda med resultatet, även om det inte är den enda satsningen vi har gjort. Vi har gett flera myndighetsuppdrag för en tryggad kompetensförsörjning och öronmärkt 300 miljoner för att sjuksköterskor ska kunna få studielön eller utbildningsanställningar. Dessutom pågår en utredning om specialistsjuksköterskeutbildningarna, säger Annika Strandhäll (S) i en mailkonversation med Vårdfokus.

Kortsiktiga lösningar

Hon menar att problemen med de tomma platserna måste lösas av stat och landsting gemensamt, samtidigt som flera av frågorna landar på arbetsgivarens bord.

– Inte minst att släppa iväg dem som vill läsa till specialister. Jag är rädd för att i ett ansträngt läge prioriteras den kortsiktiga sjuksköterskebemanningen och den långsiktiga specialistsjuksköterskebemanningen glöms bort.

Vill ha mer nationell samordning

Nu vill ministern ha bättre nationell samordning, bland annat genom ett specialistsjuksköterskeråd på Socialstyrelsen, likt läkarnas ST-råd. Då kan man få en bättre framförhållning så att inte utbildningar i bristyrken läggs ner. Vidare vill hon utöka och förlänga den statliga satsning som redan påbörjats, bland annat genom att öka de öronmärkta pengarna för studielön till 400 miljoner kronor per år under kommande mandatperiod.

Med tanke på att regeringsbildningen inte är klar har Vårdfokus bett även Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor Camilla Waltersson Grönvall att kommentera de tomma platserna på specialistutbildningarna.

Moderaterna vill satsa lika mycket

– Detta är verkligen oroande siffror och visar att landsting och regioner måste bli mer attraktiva arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor och rimliga arbetsmiljöer. Arbetsgivarna måste uppmuntra vidareutbildning och se till att det lönar sig att utbilda sig till specialistsjuksköterska, säger hon.

Camilla Waltersson Grönvall berättar att också Moderaterna har lagt förslag om ytterligare satsningar för att sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig med bibehållen inkomst.

– Vi avsätter 400 miljoner kronor till per år i detta syfte. Det krävs att arbetsgivarna uppmuntrar – inte motarbetar – detta.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida