Kirurgi

Minskat blodbehov med nytt arbetssätt

Minskat blodbehov med nytt arbetssätt
Antalet blodtransfusioner kan minska med mer kunskap om patientens koagulation och ökat teamarbete. Arkivbild: Mostphotos

Från drygt åtta påsar blod till en per operation blev resultatet när ett team av anestesisjuksköterskor, narkosläkare och kirurger vid Karolinska universitetssjukhuset ändrade sina rutiner i samband med levertransplantationer.

9 oktober 2017

Leversjuka patienter får ofta extra blodprodukter i förebyggande syfte under en levertransplantation. Men forskning visar att en större mängd blod som tillförs patienten under operationen leder till längre sjukhusvistelse, fler komplikationer och en risk för försämrad överlevnad.

Mer kunskap

Nu har ett team vid Karolinska universitetssjukhuset tagit fram ett nytt arbetssätt som möjliggör mer exakta bedömningar av patientens blodbehov under operationen. Det har lett till att antalet blodpåsar minskat från i snitt åtta till en per levertransplantation. Patienterna har också mått bättre under operationen, skriver Karolinska universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

– Balansen i levern är väldigt skör och många faktorer kan rubba den, exempelvis när blodprodukter tillförs endast i förebyggande syfte. Nu vet vi mer exakt hur vi ska agera för att minska risken för komplikationer, säger Anna Januszkiewicz, funktionsenhetschef vid transplantation, anestesi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Teamet viktigt

Genom täta provtagningar av blodets koagulationsförmåga och snabba laboratoriesvar under hela operationen får personalen en bild av koncentrationen av olika ämnen i patientens blod. Tillsammans med en klinisk bedömning av hur patienten mår och avancerad övervakning får kirurger, specialistsjuksköterskor och anestesiläkare den information som behövs för att kunna ge riktad terapi.

– Det viktiga är teamarbetet, att vi alla hjälps åt att tolka resultaten. Här är till exempel anestesisjuksköterskan jätteviktig. Nu tittar vi inte bara på ett avvikande labbsvar, utan har en dialog mellan alla yrkeskategorier vilket gör det lättare att rikta behandlingen, säger Anna Januszkiewicz.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida