Statistik

Nya siffror visar minskning av sjuksköterskor

Nya siffror visar minskning av sjuksköterskor
Antalet sjuksköterskor har visserligen ökat, men inte lika mycket som befolkningen. Bild: Istock

Socialstyrelsens färska statistik visar att tillgången till sjuksköterskor för första gången inte hänger med befolkningsutvecklingen.

Befolkningen i Sverige har ökat ovanligt mycket de senaste åren och andra vårdyrken, som läkare och fysioterapeuter, hänger med befolkningsökningen. De gör däremot inte sjuksköterskor, barnmorskor eller biomedicinska analytiker.

Socialstyrelsens statistik visar att jämfört med föregående år har andelen sjuksköterskor minskat i förhållande till befolkningen. Det är en ny trend, tidigare visade statistiken mellan 2009 och 2013 en ökning.

Debatt om brist

Debatten som pågått i flera år har gällt huruvida det faktiskt är brist på sjuksköterskor eller inte. Många verksamheter och landsting har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor och bedömt att det beror på brist, samtidigt som det inte gått att bekräfta i statistiken.

Men nu syns en minskning av antalet sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, i förhållande till befolkningen. Det gäller det senast jämförda året, från 2013 till 2014.

– Det är första gången som vi observerat en minskning av antalet sjuksköterskor i förhållande till befolkningen. Vi har tidigare varit avvaktande i diskussionen i media om bristen, men nu ser vi att antalet sjuksköterskor inte riktigt hänger med befolkningsökningen, säger Hans Schwarz, statistiker på Socialstyrelsen.

Biomedicinska analytiker

Den största minskningen märks bland biomedicinska analytiker som det senast jämförda året minskat med 1,8 procent. Sjuksköterskor och barnmorskor har minskat med vardera 0,3 procent jämfört med befolkningen. 

Totalt sett har antalet sysselsatta inom hälso- och sjukvården ökat sedan 1995, för alla yrkesgrupper i vården som socialstyrelsen analyserat. Gruppen sjuksköterskor har ökat mest i antal, men procentuellt har läkarna ökat mest.

Brist på specialistsjuksköterskor

Däremot räcker inte ökningen av sjuksköterskor för att kompensera den stora befolkningsökningen. Därför minskar alltså andelen sjuksköterskor i förhållande till befolkningen för första gången.

I den stora gruppen sjuksköterskor ingår även specialistsjuksköterskorna, där minskningen och bristen varit välkänd i flera år.

Beror inte minskningen av sjuksköterskor på att specialistsjuksköterskorna ingår i gruppen?

– Nej, minskningen beror mer på att antalet nyutexaminerade inte är så stor som den borde vara, samt att många sjuksköterskor gått i pension, säger Hans Schwarz.

Stora pensionsavgångar

I den just publicerade statistiken lyfter Socialstyrelsen fram problematiken med stora kommande pensionsavgångar hos barnmorskorna. En stor andel av barnmorskorna är över 55 år och kommer att pensionera sig de närmaste 15 åren.

– Jag tror att det ser ut så när det gäller specialistsjuksköterskor också, eller värre. Andelen som utbildade sig till specialistsjuksköterskor var mycket högre förut, säger Hans Schwarz.

I slutet av månaden kommer Socialstyrelsen med en speciell rapport om tillgången på specialistsjuksköterskor. Den senast tillgängliga statistiken visar att de minskade med sex procent under de fem åren mellan 2008 och 2013.

Tillgång på vårdpersonal

  • Antalet sjuksköterskor, inklusive specialistsjuksköterskor, per 100 000 invånare var 1109 i november 2014. Det är en minskning med 0,3 procent jämfört med 2013.
  • Antalet barnmorskor per 100 000 invånare var 74 i november 2014. Det är också en minskning med 0,3 procent jämfört med 2013.
  • Mellan åren 2009 och 2014 syns en ökning av det totala antalet sjuksköterskor med 1,0 procent, barnmorskor med 0,8 procent och utbildade läkare med 9,5 procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida