Utbildning

Mittuniversitetet lägger ner flera specialistutbildningar

Mittuniversitetet lägger ner flera specialistutbildningar
Mittuniversitetet - för litet för flera olika specialistinriktningar. Foto: Tina Stafrén

Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund lägger nu på allvar ner alla specialistutbildningar för sjuksköterskor utom tre. Beslutet kom strax före midsommar.

De specialistinriktningar som behålls vid Mittuniversitetet är barnsjuksköterska, distriktssköterska och psykiatrisjuksköterska.

Inriktningarna ambulanssjuksköterska, intensivvårdssköterska och barnmorskeprogrammet läggs ner helt, liksom de specialistutbildningar som varit vilande sedan tidigare.

Har färre lärare

Redan i höstas meddelade universitetet att utbildningar pausades under 2019/2020, men nu kom det formella beslutet om att lägga ner dessa tre helt och hållet. Beslutet har fattas efter en översyn under våren och möten med Region Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen, skriver Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.

Universitetet har tidigare haft problem att rekrytera tillräckligt med disputerade och specialistutbildade lärare för att bland annat kompensera för stora pensionsavgångar. 

? Vi är ett relativt litet lärosäte med mindre forskningsmedel och färre lektorer än de större lärosätena och har därför inte förutsättningar att ha flera olika inriktningar med hög kvalitet. Vi måste helt enkelt profilera oss för att säkra tillgången till rätt kompetens och bibehålla kvaliteten på de utbildningar som blir kvar, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Brist på vfu

Ett annat problem är bristen på vfu-platser, verksamhetsförlagda utbildningsplatser.

Specialistutbildningarna som läggs ner omfattar cirka 50 platser per år. De som går utbildningarna nu berörs inte.

Sjuksköterskeutbildningen, som drar igång hösten 2019 efter en paus, har cirka 240 platser per år och berörs inte heller av nedläggningen, enligt Mittuniversitetet.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida