Mobila sjuksköterskor i Örebro ska jobba förebyggande

Mobila sjuksköterskor i Örebro ska jobba förebyggande
Till sommaren ska den rullande hälsomottagningen för patienter i glesbygd vara i gång. Arkivbild: Mostphotos

Resande hälsomottagning besöker patienter som bor långt bort för samtal om livsstil.

Landstingsstyrelsen i Örebro har fattat beslut om satsningen på förebyggande hälsovård.

Två distriktssjuksköterskor kommer från och med i sommar börja åka runt i länet till dem som inte har nära till sin vårdcentral. Meningen är att de ska upptäcka vilka som har stort behov av stöd och verktyg för att börja leva mer hälsosamt.

Mottagningen kommer att finnas i en mindre buss som också har plats för rullstol. Den mobila enheten ska komplettera vårdcentralernas folkhälsoarbete för dem som bor långt bort.

Ta tillvara kompetensen

– Vi har haft svårt att upprätthålla mottagningar med distriktssjuksköterskor på mindre orter. Samtidigt märker vi att medborgarna har ett stort behov av rådgivning om livsstil. Det här är ett sätt att utöka vården och tillvarata distriktssjuksköterskornas kompetens i hälsofrågor, säger Marie-Louise Forsberg Fransson, landstingsstyrelsens ordförande (S) i Örebro.

Oppositionen reserverade sig mot beslutet och uttryckte oro för att satsningen kommer att innebära minskade resurser till primärvården.

– Det är en utökning och absolut ingen minskning, eftersom vi tillför två miljoner extra för bussen, säger Marie-Louise Forsberg Fransson.

Öka det förebyggande arbetet

Patienter ska även kunna tas emot för såromläggning, suturtagning, blodtrycksmätning och viss provtagning. Om det behövs medicinsk bedömning ska patienten hänvisas till sin vårdcentral. Mottagningens huvuduppgift är inte att ge den utredande och behandlande vård som vårdcentralen eller den kommunala hemsjukvården erbjuder.

Förslaget följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer om ökat förebyggande arbete i primärvården, med mer tid för samtal och rådgivning om ohälsosam livsstil.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida