Äldre och läkemedel

”Morfinplåster till dementa- en dödsdom”

”Morfinplåster till dementa- en dödsdom”
Yngve Gustafsson, professor i geriatrik, menar att äldre, sköra patienter behöver vara under observation när behandling med morfinplåster sätts in. Foto: Sanna Björkman

Förskrivningen av morfinplåster har ökat med över 100 procent på tio år, framför allt till äldre kvinnor. Men preparaten kan ge allvarliga biverkningar och i värsta fall fungerar det som rena dödshjälpen, menar professorn i geriatrik Yngve Gustafson.

4 oktober 2016

Allt fler behandlas i dag med morfinplåster i smärtstillande syfte. Det visar en undersökning från Dagens Nyheter i dag som baseras på statistik från Socialstyrelsen. På tio år har förskrivningen av morfinplåster, eller morfinliknade preparat i form av fentayl- och buprenorfinplåster ökat med över 100 procent i Stockholm.

Mest till kvinnor

Sedan 2006 har förskrivningen av morfinplåster ökat från drygt 3 dygnsdoser per 1 000 kvinnor över 65 år till mer än det dubbla, över 6 dygnsdoser.

För män i samma ålder är ökningen betydligt mindre, från drygt 1,7 dygnsdoser till 2,8 dygnsdoser per 1 000 män.

Det är en oroande utveckling menar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. De äldre kan inte värja sig när plåstret sätts på ryggen. Jag är förvånad om någon 95-åring tål det. För en dement person kan ett fentanylplåster vara en dödsdom eftersom morfinet hämmar de delar av signalsystemet som redan är nedsatta. En person kan tappa aptiten inom några dagar, säger han till Dagens Nyheter.

Okunskap hos läkare

Han menar att även det svagaste fentanylplåstret, som innehåller 30-40 milligram rent morfin, kan vara svårt att tolerera för äldre, sköra personer. Även risken för fallskador ökar vid användning av morfinpreparat.

Enligt Yngve Gustafson är okunskap om äldre hos läkare en trolig förklaring till den ökade förskrivningen. Socialstyrelsen å sin sida menar att plåstren successivt ersatt tabletter eftersom den smärtstillande effekten sitter i flera dagar.

– Man måste alltid väga in risker mot nytta när man sätter in sådana här potenta läkemedel. Det är ju samtidigt oetiskt att inte behandla smärta hos patienter med svåra smärttillstånd, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig inom läkemedelsfrågor på Socialstyrelsen till Dagens Nyheter.

 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida