Arbetstider

Nytt nattavtal kan starta massflykt från operation

Nytt nattavtal kan starta massflykt från operation
Per Ekdahl befarar att många kan komma att lämna operationsverksamheten i Helsingborg om de får ett sämre arbetstidsavtal än vad de har i dag.

Med hänvisning till det nya regionala nattavtalet vill arbetsgivaren slopa de förmånligare arbetstiderna på operation i Helsingborg. Personalen är orolig och Vårdförbundet vill få till ett särskilt kollektivavtal för de opererande verksamheterna i Region Skåne.

8 september 2017

I december förra året slöt Vårdförbundet och SKL, Sveriges kommuner och landsting, ett nytt centralt arbetstidsavtal som kortar arbetstiden för alla som arbetar natt. Några veckor senare undertecknade Vårdförbundet Skåne ett ännu förmånligare regionalt avtal om nattarbetstiderna med Region Skåne.

Hade redan kortare arbetstid

Men vissa enheter hade redan bättre arbetstidsvillkor än det nya regionala avtalet. Till exempel operationsavdelningen i Helsingborg.

Efter att ett tiotal narkos- och operationssjuksköterskor för cirka ett år sedan på kort tid hade sagt upp sig där införde arbetsgivaren en kvotbaserad arbetsmodell som gav sjuksköterskorna mer tid över för återhämtning.

– Det blev jättestor skillnad. Efter att kvotmodellen infördes började personalen ta tag i saker som de inte hade haft tid för innan. Exempelvis att utveckla avdelningen och inte bara söva, operera och väcka patienter, säger Per Ekdahl, som är förtroendevald för anestesisjuksköterskorna på på Helsingborgs lasaretts operationsavdelning.

Finns inget kollektivavtal

Problemet med de modellerna är att de inte finns inskrivna i något kollektivavtal, varför arbetsgivaren med lätthet kan dra tillbaka dem.

Det är just vad som nu håller på att ske. I våras informerades personalen om att det nya regionala avtalet skulle ersätta det omtyckta kvotavtalet på operation i Helsingborg.

– De som jobbar natt kommer att få jobba ett par timmar mer i veckan. De som arbetar blandat dag, natt och helger kommer att få arbeta cirka 20-30 fler timmar på tio veckor, säger Per Ekdahl.

Befarar personalflykt

Införandet har hela tiden skjutits på framtiden. Men enligt Björn Zackrisson, förvaltningschef för Skånevård Sund dit lasarettet i Helsingborg hör, ska personalen få ett besked före den 30 september.

Medarbetarna befarar nu att arbetsmiljön kommer att försämras och att det kan leda till att personal börjar söka sig från verksamheten igen.

– Om vi blir av med kvotavtalet kommer arbetsmängden öka, vilket leder till sämre arbetsmiljö. Återhämtningen för personalen blir sämre och det blir svårare att rekrytera ny personal till operationsavdelningen. Risken är att viktig kompetens lämnar verksamheten, säger Per Ekdahl.

Förhandlar om andra avtal

Redan i dag förhandlar Vårdförbundet med regionen om att ta fram verksamhetsanpassade avtal för regionens förlossningsenheter, intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar och neonatalvården.

Madelene Meramveliotaki, ordförande i Vårdförbundet Skåne, berättar att hon i möten med regionens förhandlare personligen har framfört att Vårdförbundet ser ett behov av att även teckna ett avtal anpassat för de speciella villkor som gäller på operations- och anestesienheterna.

”Det är upp till arbetsgivaren”

– Det är upp till arbetsgivarna om de vill behålla kvotavtalet eller inte, men vi vill gärna att det ska tecknas ett kollektivavtal om det. Då blir det inte lika lätt för arbetsgivaren att plötsligt ändra villkoren, säger Madelene Meramveliotaki.

Björn Zackrisson som är förvaltningschef säger sig dock inte känna till detta.

– Regionen har precis tecknat ett kollektivavtal. Att vi skulle teckna ytterligare kollektivavtal lokalt är inte aktuellt. Om Vårdförbundet vill komma in och diskutera hur vi ska införa det av dem tecknade kollektivavtalet så är vi glada för det. För vi vill hellre ha en dialog med Vårdförbundet än med enskilda medarbetare.

Varken ja eller nej

Regionens chefsförhandlare heter Jan Lundin. Han bekräftar att Vårdförbundet har lyft frågan om att skapa ett särskilt avtal för operation och anestesi. Han förklarar att regionen hittills varken har sagt ja eller nej.

– Det är inte så att Vårdförbundet har sagt att de vill sätta sig ner och föra en fördjupad dialog om detta. Men det kanske de gör när vi träffas om någon vecka, säger han till Vårdfokus.

Hittills har den tillförordnade divisionschefen Harald Roos, som tidigare var verksamhetschef för operation och anestesin i Helsingborg, inte sett någon annan möjlighet än att ersätta det nuvarande kvotsystemet med det regionala nattarbetsavtalet.

Välkomnar alternativ

När han får höra att det uppenbarligen har diskuterats andra alternativ mellan parterna i den regionala förhandlingsgruppen blir han glatt överraskad.

– Om det är så välkomnar jag det. Absolut.

Om det nu inte blir något särskilt avtal för operation och anestesin, är det då ändå värt att införa ett avtal som kanske leder till att folk slutar?

– Jag, som försöker producera bra sjukvård, önskar ju inte att vi ska komma in i samma situation som vi gjorde förra sommaren. Jag ser med oro fram mot vad konsekvensen blir när vi genomför det, säger Harald Roos.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida