Barnsjukvård

”Neonatalvården rena resebyråverksamheten”

”Neonatalvården rena resebyråverksamheten”
Drygt tio procent av alla nyfödda barn behöver någon form av neonatalvård. Arkivbild: Istockphoto.

Bristen på specialistsjuksköterskor gör att mycket tid går åt till att hitta vårdplatser till sjuka och för tidigt födda barn, i bland även utanför landets gränser. Vårdfokus har kartlagt sommaren inom neonatalvården på universitetssjukhusen.

4 september 2017

Samtidigt som krisen inom förlossningsvården och bristen på barnmorskor fått mycket uppmärksamhet senaste tiden har det varit relativt tyst om situationen inom neonatalvården. Drygt tio procent av alla nyfödda barn behöver neonatalvård. På ett år innebär det omkring 12 00 barn som kräver allt från extra näring och mediciner till kirurgi och intensivvård.

– Det är lätt att glömma bort den här delen av vården, trots att den är så nära sammankopplad med förlossningsvården. Det är som att man inte tänker på vad som händer med barnen när de väl är födda, säger läkaren och professorn Magnus Domellöf.

Vårdas i Finland

Även inom neonatalvården saknas det specialistsjuksköterskor. Som Vårdfokus berättat tidigare leder bristen till att avdelningar måste stänga vårdplatser. Det leder i sin tur till att gravida med hotande för tidig förlossning och sjuka barn måste transporteras till andra sjukhus i landet. Vid fem tillfällen i sommar har familjer fått flygas till Åbo i Finland  från Uppsala Akademiska för vård då det inte funnit plats i Sverige.

För Magnus Domellöf betyder det att han och hans kolleger får ägna sig åt rena resebyråverksamheten på arbetstid – ett ständigt jagande efter platser på annan ort i hopp om att hitta en matchning till ett visst behov. 

Magnus Domellöf.

– Att ständigt leta platser tar mycket tid för läkarna, men det drabbar även sjuksköterskorna och framför allt patienterna och deras familjer på ett negativt sätt, säger Magnus Domellöf.

Efterlyser satsning

Han efterlyser en satsning med extra medel liknande den som nu görs inom förlossningsvården för att få fler sjuksköterskor med specialistkompetens till neonatalvården.

Vårdfokus har kontaktat neonatalavdelningarna vid samtliga universitetssjukhus för att höra hur den gångna sommaren har varit. De bekräftar bilden av att bristen på specialistsjuksköterskor fortsätter att påverka antalet vårdplatser. 

Neonatalvården sommaren 2017.

Det finns drygt 36 neonatalavdelningar i Sverige. Nedan följer en kort sammanfattning från de sju klinikerna vid landets universitetssjukhus.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sommaren har varit pressad med både överbeläggningar och hög arbetsbelastning. Åtta gravida kvinnor som riskerade att föda för tidigt har hänvisats till sjukhus utanför Västra Götalandsregionen för att föda barn.

Skånes universitetssjukhus

Det enda universitetssjukhus som uppger att de inte behövt hänvisa några patienter, utan tvärtom kunnat ta emot utomlänspatienter från bland annat Göteborg, Umeå, Uppsala och Örebro.

Universitetssjukhuset i Örebro

Neonatalavdelningen har vårdat många patienter från andra landsting, samtidigt som de vid ett par tillfällen fick hänvisa patienter. Kliniken strävar efter en sjuksköterskebemanning med 100 procent specialistutbildade, idag ligger den kvoten på drygt 65-70 procent.

Universitetssjukhuset i Linköping

Avdelningen har fått hänvisa patienter inom landet, men uppger dock inte hur många. Enligt verksamhetschefen har det varit en bra sommar med viss reducering i antalet vårdplatser. De gick in i sommaren med färre olösta pass i schemat för personalen.

Karolinska universitetssjukhuset

Neonatalvården har flera avdelningar vid tre olika sjukhus: Danderyd, Huddinge och Solna. Sammanlagt har de i sommar hänvisat fyra graviditeter för att kunna öka kapaciteten för svårt sjuka patienter. Det är en lägre siffra än tidigare somrar. I dag är fördelningen mellan sjuksköterskor med specialistkompetens och de utan 60/40, men målet är 80/20.

Akademiska sjukhuset Uppsala

Redan i våras fick neonatalavdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsalas stänga vårdplatser på grund av att det saknades sjuksköterskor. Under sommaren har 10 av de 20 platserna varit stängda, vilket fortsätter in i september. Fem familjer har hänvisats till Åbo på grund av platsbrist.

Läs en separat artikel om situationen i Uppsala här.

Norrlands universitetssjukhus

Även vid Norrlands universitetssjukhus har situationen har varit ansträngd.
Fyra för tidigt födda barn från norra regionen har hänvisats utanför regionen och sju mödrar med hotande förtidsbörd har skickats till Stockholm.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida